Wtorek, 26 lipca 2016 r.
Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów  w ramach pierwszej i trzeciej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów z obsługi Generatora wniosków i rozliczeń
Szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów z obsługi Generatora wniosków i rozliczeń2016-07-22 // Informujemy, że Związek Euroregion „Tatry” organizuje jednodniowe szkolenia z obsługi Generatora wniosków i rozliczeń dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów w ramach I i III osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Na szkolenia zapraszamy: w dniach 4 i 5 sierpnia 2016 r. do Nowego Targu.
Euroregion "Tatry" z powinszowaniem Jabłonce
Euroregion "Tatry" z powinszowaniem Jabłonce2016-07-13 // W dniu 12.07.2016 z okazji 450-lecia lokacji Jabłonki w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce otworzono wystawę prezentującej rezultaty zrealizowanych mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013.
Witamy na stronie Związku Euroregion "Tatry", która została wykonana w ramach projektu parasolowego pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013. Euroregion "Tatry" jako jeden z pięciu podmiotów zarządza mikroprojektami dzięki finansowemu wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Celem strony jest promowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu dotyczącej wsparcia polsko-słowackich inicjatyw lokalnych zwanych mikroprojektami.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu, jego źródeł finansowania, obszaru i zakresu wsparcia oraz z zasadami aplikowania o dofinansowanie mikroprojektów, podstawowymi dokumentami regulującymi ich wdrażanie, procedurami rozliczania projektów.
Adobe Flash - Install