Sobota, 25 czerwca 2016 r.
Ogłoszono nabór wniosków dla pierwszej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-20202016-06-08 // Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2016 r. w Ośrodku Współpracy Polsko Słowackiej w Nowym Targu odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-20202016-05-27 // Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2016 r. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Witamy na stronie Związku Euroregion "Tatry", która została wykonana w ramach projektu parasolowego pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013. Euroregion "Tatry" jako jeden z pięciu podmiotów zarządza mikroprojektami dzięki finansowemu wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Celem strony jest promowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu dotyczącej wsparcia polsko-słowackich inicjatyw lokalnych zwanych mikroprojektami.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu, jego źródeł finansowania, obszaru i zakresu wsparcia oraz z zasadami aplikowania o dofinansowanie mikroprojektów, podstawowymi dokumentami regulującymi ich wdrażanie, procedurami rozliczania projektów.
Adobe Flash - Install