Ładowanie...

9. posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej

9. posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej
W dniu 5 grudnia br. pod przewodnictwem ministra środowiska prof. Jana Szyszko odbyło się w Ministerstwie Środowiska 9. posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej.

Celem Konwencji Karpackiej jest współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

Komitet Sterujący Konwencji Karpackiej składa się z przedstawicieli instytucji biorących udział we wdrażaniu Konwencji Karpackiej, a więc resortu środowiska, innych resortów, władz regionalnych i lokalnych, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. W wydarzeniu uczestniczył również Pan Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion Tatry.

Zobacz również
Podpisanie pierwszych umów z mikrobeneficjentami II naboru w ramach projektu parasolowego "Łączy nas natura i kultura"
Znamy datę podpisania pierwszych umów z mikrobeneficjentami II naboru w ramach projektu parasolowego pt."Łączy nas natura i kultura".
Radosnych świąt Wielkiej Nocy życzy biuro Związku Euroregion „Tatry”!
Szlak wokół Tatr po raz kolejny na targach turystycznych!
Za partnerami projektu flagowego trzy dni międzynarodowych targów turystycznych GLOBalnie. Tym razem Szlak wokół Tatr – markowy produkt turystyczny pogranicza i Euroregionu „Tatry” prezentowany był w dniach 22-25.03.2018 r. w stolicy Śląska – Katowicach.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij