Ładowanie...

9. posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej

9. posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej
W dniu 5 grudnia br. pod przewodnictwem ministra środowiska prof. Jana Szyszko odbyło się w Ministerstwie Środowiska 9. posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej.

Celem Konwencji Karpackiej jest współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

Komitet Sterujący Konwencji Karpackiej składa się z przedstawicieli instytucji biorących udział we wdrażaniu Konwencji Karpackiej, a więc resortu środowiska, innych resortów, władz regionalnych i lokalnych, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. W wydarzeniu uczestniczył również Pan Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion Tatry.

Zobacz również
Majowy numer Newslettera Euroregionu "Tatry"
Zapraszamy do lektury majowego wydania Newslettera Euroregionu "Tatry".
Spotkanie "Przyszłość programów INTERREG i EIS po 2020 roku"
W dniach 28-29 czerwca 2018 r. dyrektorzy Euroregionu "Tatry" i EUWT TATRY wzięli udział w spotkaniu poświęconym przyszłości programów INTERREG i EIS po 2020 roku.
Kolejne projekty z zakresu ochrony dziedzictwa pogranicza zatwierdzone!
Znane są już wyniki II naboru projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij