Ładowanie...

9. posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej

9. posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej
W dniu 5 grudnia br. pod przewodnictwem ministra środowiska prof. Jana Szyszko odbyło się w Ministerstwie Środowiska 9. posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej.

Celem Konwencji Karpackiej jest współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

Komitet Sterujący Konwencji Karpackiej składa się z przedstawicieli instytucji biorących udział we wdrażaniu Konwencji Karpackiej, a więc resortu środowiska, innych resortów, władz regionalnych i lokalnych, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. W wydarzeniu uczestniczył również Pan Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion Tatry.

Zobacz również
Konferencja pn. "WSPÓLNIE ZMIENIAMY POGRANICZE"
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza na konferencję promocyjną Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pn. "WSPÓLNIE ZMIENIAMY POGRANICZE".
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 03.09.2018 r. ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Warsztaty rzemiosła w Poroninie
Trwają warsztaty rzemiosła organizowane w ramach mikroprojektu pt. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij