Ładowanie...

Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta

Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta
Informujemy, że od dnia 13 sierpnia 2018 r. obowiązuje zaktualizowana wersja Poradnika Mikrobeneficjenta.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Najważniejsze z nich dotyczą:
-przedłużenia terminu zakończenia projektu parasolowego pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" i ram czasowych kwalifikowalności wydatków mikroprojektów realizowanych w ramach tej osi, 
-aktualizacji Poradnika w części dotyczącej wskaźników produktu, 
-uszczegółowienia kryterium oceny formalnej F6,
-zasad opisu dokumentów księgowych obowiązujących polskich mikrobeneficjentów,
-doprecyzowania zasad kwalifikowalności wydatków: rozliczanych ryczałtem w ramach kategorii Koszty personelu oraz Wydatki administracyjne i biurowe oraz zaplanowanych w ramach kategorii Koszty ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych,
-zmiany zapisów punktu dotyczącego zasad udzielania zamówień dla polskich mikrobeneficjentów,
-uaktualnienia zapisów dotyczących sposobu  zmian w mikroprojekcie dotyczących części finansowej i wskaźników, 
-sposobu składania raportów przez beneficjenta jedynego,
-określenia terminu na potwierdzenie poprawności realizacji części rzeczowej mikroprojektu przez euroregion/WJT.

Zaktualizowany dokument zamieszczamy poniżej. Zobacz również
Promocja książki pt. „ Na szczawnickim deptaku”
W dniu 26 listopada br. w Szczawnicy odbędzie się promocja książki pt. "Na szczawnickim deptaku".
Informujemy, że drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został przedłużony do dnia 14 grudnia 2018 roku (piątek) do godz.15:00.
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 03.09.2018 r. ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij