Ładowanie...

Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta

Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta
Informujemy, że od dnia 13 sierpnia 2018 r. obowiązuje zaktualizowana wersja Poradnika Mikrobeneficjenta.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Najważniejsze z nich dotyczą:
-przedłużenia terminu zakończenia projektu parasolowego pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" i ram czasowych kwalifikowalności wydatków mikroprojektów realizowanych w ramach tej osi, 
-aktualizacji Poradnika w części dotyczącej wskaźników produktu, 
-uszczegółowienia kryterium oceny formalnej F6,
-zasad opisu dokumentów księgowych obowiązujących polskich mikrobeneficjentów,
-doprecyzowania zasad kwalifikowalności wydatków: rozliczanych ryczałtem w ramach kategorii Koszty personelu oraz Wydatki administracyjne i biurowe oraz zaplanowanych w ramach kategorii Koszty ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych,
-zmiany zapisów punktu dotyczącego zasad udzielania zamówień dla polskich mikrobeneficjentów,
-uaktualnienia zapisów dotyczących sposobu  zmian w mikroprojekcie dotyczących części finansowej i wskaźników, 
-sposobu składania raportów przez beneficjenta jedynego,
-określenia terminu na potwierdzenie poprawności realizacji części rzeczowej mikroprojektu przez euroregion/WJT.

Zaktualizowany dokument zamieszczamy poniżej. Zobacz również
I Forum słowackie
W najbliższy piątek, tj. 25 stycznia 2019 r. w Jasionce koło Rzeszowa odbędzie się I Forum Słowackie.
Otwarcie wystawy "Polsko-słowackie braterstwo broni - Bitwa Limanowska 1914" w Muzeum w Kieżmarku
8 lutego 2019 roku (piątek) o godz. 17.00 w Muzeum w Kieżmarku odbędzie się otwarcie wystawy "Polsko-słowackie braterstwo broni - bitwa limanowska 1914".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij