Ładowanie...

Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta

Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta
Informujemy, że od dnia 13 sierpnia 2018 r. obowiązuje zaktualizowana wersja Poradnika Mikrobeneficjenta.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Najważniejsze z nich dotyczą:
-przedłużenia terminu zakończenia projektu parasolowego pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" i ram czasowych kwalifikowalności wydatków mikroprojektów realizowanych w ramach tej osi, 
-aktualizacji Poradnika w części dotyczącej wskaźników produktu, 
-uszczegółowienia kryterium oceny formalnej F6,
-zasad opisu dokumentów księgowych obowiązujących polskich mikrobeneficjentów,
-doprecyzowania zasad kwalifikowalności wydatków: rozliczanych ryczałtem w ramach kategorii Koszty personelu oraz Wydatki administracyjne i biurowe oraz zaplanowanych w ramach kategorii Koszty ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych,
-zmiany zapisów punktu dotyczącego zasad udzielania zamówień dla polskich mikrobeneficjentów,
-uaktualnienia zapisów dotyczących sposobu  zmian w mikroprojekcie dotyczących części finansowej i wskaźników, 
-sposobu składania raportów przez beneficjenta jedynego,
-określenia terminu na potwierdzenie poprawności realizacji części rzeczowej mikroprojektu przez euroregion/WJT.

Zaktualizowany dokument zamieszczamy poniżej. Zobacz również
Spotkanie rowerowe z Szymonem Nitką
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza na spotkanie rowerowe, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 16.30 w hotelu Casa w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 17, 9. piętro, sala Kościelec.
Informacja o wydłużeniu trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został wydłużony do dnia 31.05.2019 r. (piątek) do godz. 15:00
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij