Ładowanie...

Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta

Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta
Informujemy, że od dnia 13 sierpnia 2018 r. obowiązuje zaktualizowana wersja Poradnika Mikrobeneficjenta.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Najważniejsze z nich dotyczą:
-przedłużenia terminu zakończenia projektu parasolowego pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" i ram czasowych kwalifikowalności wydatków mikroprojektów realizowanych w ramach tej osi, 
-aktualizacji Poradnika w części dotyczącej wskaźników produktu, 
-uszczegółowienia kryterium oceny formalnej F6,
-zasad opisu dokumentów księgowych obowiązujących polskich mikrobeneficjentów,
-doprecyzowania zasad kwalifikowalności wydatków: rozliczanych ryczałtem w ramach kategorii Koszty personelu oraz Wydatki administracyjne i biurowe oraz zaplanowanych w ramach kategorii Koszty ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych,
-zmiany zapisów punktu dotyczącego zasad udzielania zamówień dla polskich mikrobeneficjentów,
-uaktualnienia zapisów dotyczących sposobu  zmian w mikroprojekcie dotyczących części finansowej i wskaźników, 
-sposobu składania raportów przez beneficjenta jedynego,
-określenia terminu na potwierdzenie poprawności realizacji części rzeczowej mikroprojektu przez euroregion/WJT.

Zaktualizowany dokument zamieszczamy poniżej. Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij