Ładowanie...

Uczestniczyliśmy w konferencji pt. "Turystyka obszaru transgranicznego - potencjał i zagrożenia"

Uczestniczyliśmy w konferencji pt. "Turystyka obszaru transgranicznego - potencjał i zagrożenia"
11 stycznia 2022 r. wzięliśmy udział w konferencji pt. "Turystyka obszaru transgranicznego - potencjał i zagrożenia" organizowanej przez Gminę Kościelisko.

W trakcie spotkania, które odbyło się w budynku Urzędu Gminy Kościelisko poruszono wiele kwestii związanych z potencjałem i zagrożeniami dla turystyki obszaru pogranicza.
Uczestnicy poznali nowe trendy i kierunki w rozwoju turystyki będące konsekwencją m.in. pandemii COVID -19.Rozmawiano również o istniejących i planowanych ścieżkach rowerowych na obszarze pogranicza, m.in. trasie WItów - Orawice.
Spotkanie z udziałem zarówno ekspertów, jak i samorządowców było znakomitą okazją do podzielenia się doświadczeniami.
 
W konferencji reprezentowali Euroregion "Tatry" - dyrektor - pan Michał Stawarski i kierownik Działu zajmującego się realizacją projektów parasolowych - pan Milos Handak. 
 
 
Konferencja była jednym z produktów mikroprojektu pt. Na szlaku pieszo-rowerowym Kościelisko–Witów–Orawice–Twardoszyn wdrażanego przez wieloletnich partnerów transgranicznych - Gminę Kościelisko i Miasto Twardoszyn.
 

Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij