Ładowanie...

Uczestniczyliśmy w konferencji pt. "Turystyka obszaru transgranicznego - potencjał i zagrożenia"

Uczestniczyliśmy w konferencji pt. "Turystyka obszaru transgranicznego - potencjał i zagrożenia"
11 stycznia 2022 r. wzięliśmy udział w konferencji pt. "Turystyka obszaru transgranicznego - potencjał i zagrożenia" organizowanej przez Gminę Kościelisko.

W trakcie spotkania, które odbyło się w budynku Urzędu Gminy Kościelisko poruszono wiele kwestii związanych z potencjałem i zagrożeniami dla turystyki obszaru pogranicza.
Uczestnicy poznali nowe trendy i kierunki w rozwoju turystyki będące konsekwencją m.in. pandemii COVID -19.Rozmawiano również o istniejących i planowanych ścieżkach rowerowych na obszarze pogranicza, m.in. trasie WItów - Orawice.
Spotkanie z udziałem zarówno ekspertów, jak i samorządowców było znakomitą okazją do podzielenia się doświadczeniami.
 
W konferencji reprezentowali Euroregion "Tatry" - dyrektor - pan Michał Stawarski i kierownik Działu zajmującego się realizacją projektów parasolowych - pan Milos Handak. 
 
 
Konferencja była jednym z produktów mikroprojektu pt. Na szlaku pieszo-rowerowym Kościelisko–Witów–Orawice–Twardoszyn wdrażanego przez wieloletnich partnerów transgranicznych - Gminę Kościelisko i Miasto Twardoszyn.
 

Zobacz również
Zaproszenie na promocję publikacji pt: "Rodzinne zwyczaje i obrzędy mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark"
Gmina Miasto Nowy Targ serdecznie zaprasza na promocję publikacji pt: "Rodzinne zwyczaje i obrzędy mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark", która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. w Nowym Targu.
Uczestniczyliśmy w konferencji pt. "Turystyka obszaru transgranicznego - potencjał i zagrożenia"
11 stycznia 2022 r. wzięliśmy udział w konferencji pt. "Turystyka obszaru transgranicznego - potencjał i zagrożenia" organizowanej przez Gminę Kościelisko.
Ostatnie wydanie Newslettera Euroregionu "Tatry" za rok 2021!
Zapraszamy do przeglądnięcia ostatniego wydania Newslettera Euroregionu "Tatry" za rok 2021! To już trzeci numer poświęcony mikroprojektom z zakresu edukacji.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij