Ładowanie...

Do końca IV naboru zostało 45 dni!

Do końca IV naboru zostało 45 dni!
Czekamy na Wasze wnioski! Przypominamy, że IV nabór mikroprojektów w ramach obu naszych osi priorytetowych (ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz edukacja) Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 trwa tylko do końca sierpnia br.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są w zakładce ---> "Ogłoszenia i wyniki naborów". 
Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji organizowanych przez Związek Euroregion "Tatry". W trakcie spotkań pracownicy Działu mikroprojektów nie tylko odpowiedzą na Państwa pytania z zakresu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu, ale także pomogą w skonkretyzowaniu pomysłu projektowego.

Konsultacje organizowane są do 13.08.2020 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu. W celu ustalenia konkretnej godziny spotkania oraz w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ogłoszonego IV naboru zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami biura  (tel. 18 266 99 81, e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu).

Uwaga!
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ws potkaniu mogą brać udział maksymalnie 2 osoby zdanej instytucji. W trakcie szkolenia w pomieszczeniach biura obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
Osoby, które mają specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, uprzejmie proszone są o zgłoszenie tych potrzeb do biura Związku Euroregion „Tatry”.
 
Fot. Pixabay

Zobacz również
Zniesienie limitu 30 tys. euro dla oszczędności poprzetargowych w "dużych projektach"
Komitet Monitorujący Program Interreg Polska-Słowacja zadecydował w dniu 03.08.2020 r. o wprowadzeniu kolejnych usprawnień ograniczających wpływ negatywnych skutków COVID-19 w ramach "dużych projektów".
Do końca IV naboru zostało 45 dni!
Czekamy na Wasze wnioski! Przypominamy, że IV nabór mikroprojektów w ramach obu naszych osi priorytetowych (ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz edukacja) Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 trwa tylko do końca sierpnia br.
Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego IV naboru
Informujemy, że Związek Euroregion „Tatry” organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego IV naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach projektów parasolowych pt. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Jednakże, w związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 szkolenie zostanie przeprowadzone w formie indywidualnych konsultacji.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij