Ładowanie...

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 03.04.2017 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Mikroprojekty o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza . Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronach internetowych:

- Związku Euroregion „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/ogloszenia-i-wyniki-naborow

- Samorządowego Kraju Preszowskiego: www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/vyzvy

- Samorządowego Kraju Żylińskiego: www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy.html

Wysokość środków przeznaczonych na nabór:

I oś priorytetowa – łącznie 2.500.000,00EUR, w tym:

- dla Związku Euroregion „Tatry”: 1.486.530,36 EUR,

- dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 593.428,17 EUR,

- dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 420.041,47 EUR;

OBSZAR WSPARCIA REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW:

po stronie polskiej obejmuje:

  • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
  • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
  • podregion krakowski: powiat myślenicki z wyłączeniem gminy Pcim.

Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia odpowiada Związek Euroregion „Tatry".

Po stronie słowackiej obejmuje:

  • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia odpowiada Samorządowy Kraj Żyliński.
  • Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad oraz Kraj Koszycki: Okres Spišská Nová Ves. Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia odpowiada Samorządowy Kraj Preszowski;

Typy mikroprojektów:

Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 140000 EUR

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70000 EUR

Poziom dofinansowania mikroprojektów:

Do 85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do 5% - budżet państwa

Min. 10% - wkład własny

Wnioski należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu do dnia 29.09.2017 r. do godziny 15:00 - decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku w biurze Związku Euroregion „Tatry” (polscy wnioskodawcy) albo w urzędzie właściwego terytorialnie samorządowego kraju w Preszowie lub w Żylinie (słowaccy wnioskodawcy).

Istotne informacje na temat zasad i kryteriów wsparcia projektów w ramach Programu określają: Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik mikrobeneficjenta dostępne w wersji zarówno PL jak i SK na stronie internetowej Związku Euroregion "Tatry".

 

Wszelkich informacji udzielają:

Związek Euroregion „Tatry”,

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

Tel.+48 18266 99 81, e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

 

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk

cezhrprogramy@vucpo.sk,

andrea.kmecova@vucpo.sk,

lucia.macupova@vucpo.sk

 

Žilinský samosprávny kraj

Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Komenského 48, 011 09 Žilina

tel: +421 41 50 32147, 155, 303, 307, 340

www.regionzilina.sk

jan.stehlik@zilinskazupa.sk

libor.gaspierik@zilinskazupa.sk

 


Zobacz również
Promocja książki "Wspomnienia pracowników Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PODHALE"
Burmistrz Miasta Nowy Targ oraz Stowarzyszenie Kombinat Podhale zapraszają na promocję książki pt "Wspomnienia pracowników Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PODHALE". Spotkanie promocyjne odbędzie się w dniu 3 lutego br. o godzinie 16.00 na sali widowiskowej nowotarskiego Miejskiego Ośrodka Kultury.
Rajd na nartach biegowych w Obidowej!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale zaprasza na rajd na nartach biegowych, który odbędzie się w dniu 26.01.2018 r. (piątek) w Obidowej.
Nowe, listopadowo-grudniowe wydanie Newslettera Euroregionu "Tatry"
Serdecznie zapraszamy do lektury listopadowo-grudniowego wydania Newslettera Związku Euroregion "Tatry".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij