Ładowanie...

Drugie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Drugie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
16 stycznia 2020 r. dyrektor Euroregionu "Tatry" - pan Michał Stawarski uczestniczył w drugim spotkaniu Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy
transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.


W trakcie posiedzenia członkowie Grupy roboczej przedstawili swoje uwag i spostrzeżenia do projektu analizy społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia, który przygotowany został przez firmę ECORYS. Zapoznali się także z założeniami metodologicznymi analizy SWOT/TOWES.
Członkami Grupy są  przedstawiciele struktur zarządzających programem INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, tj. przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (IZ) – polskiego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Instytucji Krajowej (IK) – słowackiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz polskich i słowackich instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 
 Kolejne spotkanie zaplanowano w lutym br. w Katowicach. 

Zobacz również
Lutowa zmiana Podręcznika Beneficjenta
Komitet Monitorująca 17 lutego br. zatwierdził kolejną zmianę Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Harmonogram naborów na mikroprojekty w roku 2020
Znamy harmonogram naborów mikroprojektów w Euroregionie "Tatry" na rok 2020!
Trzecie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
13 lutego br. Dyrektor Euroregionu "Tatry"-pan Michał Stawarski uczestniczył w trzecim posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij