Ładowanie...

Dyskutujemy o możliwościach wsparcia dziedzictwa kulturowego na pograniczu

Dyskutujemy o możliwościach wsparcia dziedzictwa kulturowego na pograniczu
22 listopada br. w nowotarskim Ratuszu przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, Województwa Małopolskiego, WST oraz Euroregionu "Tatry" dyskutowali na temat zarówno już istniejących, jak i będących dopiero w fazie projektowania możliwości wspierania dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.

O roli, jaką odgrywają polsko-slowackie mikroprojekty i "duże projekty" finansowane ze środków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w utrzymaniu i rozwijaniu kultury na pograniczu polsko-słowackim opowiedział pan Michał Stawarski - Dyrektor biura Związku Euroregion "Tatry" i pan Waldemar Wojtaszek - Wiceburmistrz Miasta Nowy Targ. Słowo podsumowania tej części projektowej  należało z kolei do pana Bogusława  Waksmundzkiego - Przewodniczącego Rady Związku Euroregion "Tatry". 

Uzupełnił ją krótki pokaz instrumentów i  muzyki pasterskiej - będących tematem przewodnim mikroprojektu zrealizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach pt. "Budowa instrumentów pasterskich i nauka gry na tych instrumentach". 

W części konferencyjnej był także czas na omówienie przez pana Grzegorza Firsta kwestii perspektyw wzmacniania dziedzictwa kulturowego na pograniczu w kontekście przygotowań do nowego  Programu Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027. 

Novum w stosunku do dotychczasowych spotkań było zorganizowanie praktycznych warsztatów projektu CRinMA prowadzonych przez panią Anetę Widak, w trakcie których uczestnicy szukali pomysłów na usprawnienie współpracy w zakresie dziedzictwa kulturowego. Merytoryczny i racjonalny punkt widzenia na kwestię usprawnień i uproszczeń wyrażony został także przez władze Województwa Małopolskiego w osobie Wicewojewody - pana Zbigniewa Starca.

Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się z wizytą do Muzeum Drukarstwa, które wybudowane zostało przez Miasto Nowy Targ w ramach transgranicznego projektu pt. "Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów".

Seminarium zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 


Zobacz również
Komunikat dotyczący działań w ramach zasady konkurencyjności niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19
Na podstawie korespondencji, którą otrzymaliśmy w dniu wczorajszym od Instytucji Zarządzającej, informujemy że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.
Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty w związku z pandemią COVID-19
Szanowni Państwo,

obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację działań zaplanowanych w projektach. Jesteśmy świadomi, że w obecnej sytuacji mogą być Państwo zmuszeni do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w projektach. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta może w różnym stopniu utrudniać dotrzymanie terminów wynikających z dokumentów programowych oraz wpłynąć na kwalifikowalność wydatków.

Aby złagodzić możliwe skutki tej sytuacji, Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP), Instytucja Krajowa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny proponują szereg udogodnień polegających na bardziej elastycznym stosowaniu regulacji zawartych w Podręczniku beneficjenta.

Szczegóły w załączniku.
Pierwszy newsletter za rok 2020!
W roku 2020 kontynuujemy dla Was wydawanie naszego Newslettera.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij