Ładowanie...

Ewaluujemy dotychczasowe i planujemy kolejne działania promocyjne w Programie Interreg V-A PL-SK

Ewaluujemy dotychczasowe  i planujemy kolejne działania promocyjne w Programie Interreg V-A PL-SK
Promocji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 poświęcone było spotkanie zorganizowane w dniu 1 października 2019 r. w Krakowie przez Wspólny Sekretariat Techniczny.

W spotkaniu WST z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi  i Euroregionami, Związek Euroregion "Tatry" reprezentował kierownik Milos Handak. 
Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasowe działania informacyjne i promocyjne zrealizowane w Programie Interreg V-A PL-SK w 2019 r. oraz ich efekty. Rozpoczęli również omawianie planu informacyjno – promocyjnego na rok 2020.


Zobacz również
Drugie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
16 stycznia 2020 r. dyrektor Euroregionu "Tatry" - pan Michał Stawarski uczestniczył w drugim spotkaniu Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy
transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.
W dniu 10 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Nowy Targ w Nowym Targu odbyło się VIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
VIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów
Na dzień 10 stycznia 2020 r. zaplanowano VIII już posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych realizowanych w partnerstwie Euroregionu "Tatry" z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij