Ładowanie...

Ewaluujemy dotychczasowe i planujemy kolejne działania promocyjne w Programie Interreg V-A PL-SK

Ewaluujemy dotychczasowe  i planujemy kolejne działania promocyjne w Programie Interreg V-A PL-SK
Promocji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 poświęcone było spotkanie zorganizowane w dniu 1 października 2019 r. w Krakowie przez Wspólny Sekretariat Techniczny.

W spotkaniu WST z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi  i Euroregionami, Związek Euroregion "Tatry" reprezentował kierownik Milos Handak. 
Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasowe działania informacyjne i promocyjne zrealizowane w Programie Interreg V-A PL-SK w 2019 r. oraz ich efekty. Rozpoczęli również omawianie planu informacyjno – promocyjnego na rok 2020.


Zobacz również
Między innymi o przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja oraz transporcie drogowym i trasach rowerowych rozmawiali uczestnicy kolejnej edycji Słowacko - Polskiego Forum Gospodarczego.
Nabór do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Ocena mikroprojektów wspólnych z trzeciego naboru 1 osi: Euroregion "Tatry" i Kraj Preszowski
W dniach 8-9 października wspólnie z przedstawicielem Samorządowego Kraju Preszowskiego ocenialiśmy mikroprojekty wspólne złożone w trzecim naborze z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez mikrobeneficjentów z terenu Euroregionu "Tatry" i Kraju Preszowskiego.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij