Ładowanie...

Informacja dla mikrobeneficjentów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Informacja dla mikrobeneficjentów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego potencjalnym negatywnym wpływem na realizację mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 informujemy, że Instytucja Zarządzająca oraz Euroregion "Tatry" wychodząc naprzeciw mikrobeneficjentom będą indywidualnie rozpatrywać wszystkie przypadki, w których ww. okoliczności wpłynęły na realizację działań projektowych i wartość osiąganych wskaźników. W zależności od problemu będziemy razem z Państwem szukać optymalnych w danym przypadku rozwiązań.

Instytucja Zarządzająca Programem Polska-Słowacja 2014-2020 wspólnie z Instytucją Krajową pracuje nad mechanizmami, które w sposób elastyczny i korzystny dla Państwa pozwolą na sprawną realizację zaplanowanych w mikroprojektach działań. Przewiduje się m.in.:

-wyrażanie zgody na wydłużenie okresu realizacji mikroprojektów,

-wydłużenie terminów składania raportów,

-elastyczne podejście do terminów przeprowadzania kontroli na miejsc,

-bardziej elastyczne podejście do oceny kwalifikowalności wydatków, na którą ma wpływ obecne zagrożenie epidemiczne.

 

Uprzejmie prosimy o bieżące informowanie Związku Euroregion "Tatry" o ewentualnych problemach w mikroprojekcie, które są spowodowane zagrożeniem epidemicznym wskutek rozprzestrzenienia się koronawirusa. 

Jednocześnie prosimy o jak najszybsze podjęcie wszelkich niezbędnych starań związanych z odwołaniem spotkań i odzyskaniem zapłaconych w ramach mikroprojektów środków, zgodnie z warunkami umowy w przypadku anulowania: podróży, spotkania, wydarzenia, itp.

Praca biura Związku Euroregion "Tatry"

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania pracownicy biura Euroregionu "Tatry" będą pracować zdalnie i kontakt z nimi możliwy jest tylko drogą elektroniczną.

Z uwagi na Państwa i nasze bezpieczeństwo korespondencję prosimy kierować na adres:

pwt@euroregion-tatry.eu

Niezbędne dokumenty w wersji papierowej prosimy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Zobacz również
Komunikat dotyczący działań w ramach zasady konkurencyjności niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19
Na podstawie korespondencji, którą otrzymaliśmy w dniu wczorajszym od Instytucji Zarządzającej, informujemy że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.
Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty w związku z pandemią COVID-19
Szanowni Państwo,

obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację działań zaplanowanych w projektach. Jesteśmy świadomi, że w obecnej sytuacji mogą być Państwo zmuszeni do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w projektach. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta może w różnym stopniu utrudniać dotrzymanie terminów wynikających z dokumentów programowych oraz wpłynąć na kwalifikowalność wydatków.

Aby złagodzić możliwe skutki tej sytuacji, Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP), Instytucja Krajowa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny proponują szereg udogodnień polegających na bardziej elastycznym stosowaniu regulacji zawartych w Podręczniku beneficjenta.

Szczegóły w załączniku.
Pierwszy newsletter za rok 2020!
W roku 2020 kontynuujemy dla Was wydawanie naszego Newslettera.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij