Ładowanie...

Informacja dla mikrobeneficjentów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Informacja dla mikrobeneficjentów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego potencjalnym negatywnym wpływem na realizację mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 informujemy, że Instytucja Zarządzająca oraz Euroregion "Tatry" wychodząc naprzeciw mikrobeneficjentom będą indywidualnie rozpatrywać wszystkie przypadki, w których ww. okoliczności wpłynęły na realizację działań projektowych i wartość osiąganych wskaźników. W zależności od problemu będziemy razem z Państwem szukać optymalnych w danym przypadku rozwiązań.

Instytucja Zarządzająca Programem Polska-Słowacja 2014-2020 wspólnie z Instytucją Krajową pracuje nad mechanizmami, które w sposób elastyczny i korzystny dla Państwa pozwolą na sprawną realizację zaplanowanych w mikroprojektach działań. Przewiduje się m.in.:

-wyrażanie zgody na wydłużenie okresu realizacji mikroprojektów,

-wydłużenie terminów składania raportów,

-elastyczne podejście do terminów przeprowadzania kontroli na miejsc,

-bardziej elastyczne podejście do oceny kwalifikowalności wydatków, na którą ma wpływ obecne zagrożenie epidemiczne.

 

Uprzejmie prosimy o bieżące informowanie Związku Euroregion "Tatry" o ewentualnych problemach w mikroprojekcie, które są spowodowane zagrożeniem epidemicznym wskutek rozprzestrzenienia się koronawirusa. 

Jednocześnie prosimy o jak najszybsze podjęcie wszelkich niezbędnych starań związanych z odwołaniem spotkań i odzyskaniem zapłaconych w ramach mikroprojektów środków, zgodnie z warunkami umowy w przypadku anulowania: podróży, spotkania, wydarzenia, itp.

Praca biura Związku Euroregion "Tatry"

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania pracownicy biura Euroregionu "Tatry" będą pracować zdalnie i kontakt z nimi możliwy jest tylko drogą elektroniczną.

Z uwagi na Państwa i nasze bezpieczeństwo korespondencję prosimy kierować na adres:

pwt@euroregion-tatry.eu

Niezbędne dokumenty w wersji papierowej prosimy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Zobacz również
Zniesienie limitu 30 tys. euro dla oszczędności poprzetargowych w "dużych projektach"
Komitet Monitorujący Program Interreg Polska-Słowacja zadecydował w dniu 03.08.2020 r. o wprowadzeniu kolejnych usprawnień ograniczających wpływ negatywnych skutków COVID-19 w ramach "dużych projektów".
Do końca IV naboru zostało 45 dni!
Czekamy na Wasze wnioski! Przypominamy, że IV nabór mikroprojektów w ramach obu naszych osi priorytetowych (ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz edukacja) Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 trwa tylko do końca sierpnia br.
Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego IV naboru
Informujemy, że Związek Euroregion „Tatry” organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego IV naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach projektów parasolowych pt. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Jednakże, w związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 szkolenie zostanie przeprowadzone w formie indywidualnych konsultacji.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij