Ładowanie...

Jesteśmy na II Forum Słowackim!

Jesteśmy na II Forum Słowackim!
Przedstawiciele Związku Euroregion "Tatry" uczestniczyli w drugiej już edycji Forum Słowackiego, które odbyło się w dniu 5 lutego br. w Jasionce koło Rzeszowa.

Tegoroczna odsłona Forum Słowackiego koncentrowała się na zagadnieniach związanych ze współpracą transgraniczną, ochroną środowiska, edukacją, turystyką, infrastrukturą i kulturą.  

W jednym z sześciu paneli tematycznych -  "Sąsiedzi zza Tatr- współpraca transgraniczna" uczestniczył pan Bogusław Waksmundzki - Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry", który przedstawił dotychczasowe efekty działań euroregionów. 

W Forum wziął udział również pan Milos Handak - kierownik Działu projektów parasolowych w Euroregionie "Tatry" oraz przedstawiciele Gminy Czarny Dunajec na czele z Wójtem - panem Marcinem Ratułowskim. 


Zobacz również
Lutowa zmiana Podręcznika Beneficjenta
Komitet Monitorująca 17 lutego br. zatwierdził kolejną zmianę Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Harmonogram naborów na mikroprojekty w roku 2020
Znamy harmonogram naborów mikroprojektów w Euroregionie "Tatry" na rok 2020!
Trzecie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
13 lutego br. Dyrektor Euroregionu "Tatry"-pan Michał Stawarski uczestniczył w trzecim posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij