Ładowanie...

Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!

Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".

Gmina Lipnica Wielka działania projektowe realizować będzie w partnerstwie z Obec Bobrov. W ramach tych działań przeszkoleni zostaną strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie.
Umowę podpisał ze strony Gminy Lipnica Wielka Wójt - pan Mateusz Lichosyt, a ze strony Związku Euroregion "Tatry" Przewodniczący Rady - pan Bogusław Waksmundzki oraz Członek Rady - pan Grzegorz Watycha.
 
 
Mikrorojekt realizowany jest w ramach projektu parasolowego pt. "Kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" wdrażanego w partnerstwie Związku Euroregion "Tatry" z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym krajem Żylińskim.Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij