Ładowanie...

Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!

Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".

Gmina Lipnica Wielka działania projektowe realizować będzie w partnerstwie z Obec Bobrov. W ramach tych działań przeszkoleni zostaną strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie.
Umowę podpisał ze strony Gminy Lipnica Wielka Wójt - pan Mateusz Lichosyt, a ze strony Związku Euroregion "Tatry" Przewodniczący Rady - pan Bogusław Waksmundzki oraz Członek Rady - pan Grzegorz Watycha.
 
 
Mikrorojekt realizowany jest w ramach projektu parasolowego pt. "Kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" wdrażanego w partnerstwie Związku Euroregion "Tatry" z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym krajem Żylińskim.Zobacz również
Konferencja pt. „Bezpieczeństwo przede wszystkim! - od pomysłu do realizacji”
W dniu 23 listopada 2022 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się spotkanie podczas którego omówione zostały m.in. działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim.
Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, X nabór
W dniu 26 października 2022 roku odbyło się XIV posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Posiedzeniu, które odbyło się w formie on-line, przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”.
Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027- zaproszenie na spotkania informacyjne w Małopolsce
Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska zatwierdziła nowy Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027. Pojawia się zatem możliwość zdobycia dofinansowania na wspólne, transgraniczne projekty wdrażane na polsko – słowackim pograniczu.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij