Ładowanie...

Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 20014-2020 zatwierdził do dofinansowania kolejne projekty drogowe na polsko-słowackim pograniczu

Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 20014-2020 zatwierdził do dofinansowania kolejne projekty drogowe na polsko-słowackim pograniczu
2 października 2017 r. w Rajeckich Teplicach na Słowacji Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska-Słowacja na swoim VII posiedzeniu zatwierdził do dofinansowania 3 projekty drogowe na łączną kwotę 13 mln euro. Dwa kolejne projekty zostały wpisane na listę rezerwową. Ich dofinansowanie będzie możliwe po pojawieniu się środków w programie.

Wszystkie złożone w naborze projekty oceniono bardzo wysoko. Realizacja zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący projektów pozwoli na wyremontowanie ok 40 km dróg co doprowadzi do usprawnienia połączeń między lokalną, regionalną siecią transportową oraz odcinkami sieci TEN-T. Zakończenie realizacji wszystkich zatwierdzonych na posiedzeniu projektów planowane jest na IV kw. 2019 r.

Pierwszy z  dofinansowanych projektów zakłada modernizację połączeń drogowych stanowiących jeden ciąg komunikacyjny łączący okres Čadca na Słowacji z  miejscowościami turystycznymi powiatu cieszyńskiego (Wisła, Ustroń, Istebna) oraz bielskiego (Szczyrk) za pośrednictwem korytarza TEN-T i  nowego połączenia drogowego także realizowanego w ramach Programu Polska-Słowacja Jaworzynka - Čierne budowanego przez Gminę Istebna i  obec Čierne. Realizacja projektu w istotnym stopniu ułatwi dostęp do drogi ekspresowej S1 – łączącej Pyrzowice z granicą w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3 – łączącą Žilinę z granicą w Zwardoniu.

Drugi z projektów, zakłada podwyższenie jakości połączenia węzłów II i III kategorii do sieci TEN-T w celu polepszenia transportu w  słowacko–polskim regionie przygranicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację już istniejącej infrastruktury transportowej w  Mieście Čadca i w Powiecie Żywiec. Umożliwi to znaczne skrócenie czasu niezbędnego na przejazd między obszarami z obu stron granicy.

Trzeci projekt zakłada poprawę stanu komunikacji, bezpieczeństwa komunikacyjnego i mobilności na polsko-słowackim pograniczu poprzez wyremontowanie ponad 25 km dróg. Celem nadrzędnym projektu jest ułatwienie dostępu do obszaru transgranicznego i połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskie z  drogą krajową nr 7.

Realizacja projektów rezerwowych pozwoli na wyremontowanie kolejnych 20 km dróg.

 Poniżej zamieszczamy listę zatwierdzonych projektów oraz listę projektów umieszczonych na liście rezerwowej.
 
 
 
 
 
 

Zobacz również
Konferencja pn. "WSPÓLNIE ZMIENIAMY POGRANICZE"
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza na konferencję promocyjną Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pn. "WSPÓLNIE ZMIENIAMY POGRANICZE".
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 03.09.2018 r. ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Warsztaty rzemiosła w Poroninie
Trwają warsztaty rzemiosła organizowane w ramach mikroprojektu pt. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij