Ładowanie...

Konkurs fotograficzny dla beneficjentów "30 lat Interregu w obiektywie"

Konkurs fotograficzny dla beneficjentów "30 lat Interregu w obiektywie"
Uchwyć obiektywem istotę swojego projektu i weź udział w konkursie fotograficznym pn. "30 lat Interregu w obiektywie".

Konkurs realizowany we współpracy Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu Interreg Polska-Słowacja z Euroregionem Tatry, Euroregionem Beskidy i Euroregionem Karpackim ma na celu pokazać efekty współpracy beneficjentów z Polski i ze Słowacji w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, edukacji, transportu. 

Udział:

Wziąć udział w konkursie może każda instytucja realizująca projekt standardowy lub mikroprojekt finansowany przez program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zdjęcia należy przesłać za pomocą formularza konkursowego dostępnego tutaj.  Każdy partner może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia, niezależnie od liczby realizowanych projektów.

Każde zdjęcie przedstawiające projekt finansowany przez nasz program jest kwalifikowalne. Zdjęcie musi pokazywać temat i/lub osiągnięcia uzyskane w ramach projektu, w tym na przykład wspólne działania, obiekty, wydarzenia. Należy jednak unikać statycznych, pozowanych zdjęć przedstawiających ludzi.

 

Termin składania zgłoszeń: 7 lipca 2020. 

Techniczna specyfika zdjęć:

Oceniane będą jakość estetyczna i kreatywność zdjęcia.  Zdjęcia muszą być przesłane w najwyższej dostępnej jakości (co najmniej 3600 x  5400 pikseli, aby móc drukować zdjęcia w dużym rozmiarze o  wystarczającej jakości)

Głosowanie:

Wszystkie zdjęcia są sprawdzane pod kątem zgodności z zasadami konkursu przed ich zaakceptowaniem. Zdjęcia zostaną opublikowane publicznie w galerii na Facebooku (@ProgramPLSK). Na Facebooku odbędzie się głosowanie publiczności, które w 50% zdecyduje o wynikach konkursu.  

Zdjęcia obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite, ujawniające niepotrzebne dane osobowe, lub reklama produktu zostaną odrzucone. Upewnijcie się, że posiadacie prawa autorskie do zdjęcia, a także, że są zgodne z nowym ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO).

Proces selekcji:

Po podliczeniu głosów na Facebooku oraz głosów Jury, wyróżnione zostanie 30 zdjęć. Autorzy trzech najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni podczas jednego z wydarzeń programu.

Więcej informacji:

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest tutaj. W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących konkursu fotograficznego, prosimy  kontaktować się z panią Aleksandrą Gierat: agierat@plsk.eu.

 
 


Zobacz również
Konkurs fotograficzny dla beneficjentów "30 lat Interregu w obiektywie"
Uchwyć obiektywem istotę swojego projektu i weź udział w konkursie fotograficznym pn. "30 lat Interregu w obiektywie".
IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
Związek Euroregion „Tatry” w dniu 15.06.2020 r. ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektów parasolowych pt. Łączy nas natura i kultura oraz pt. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta z dnia 10.06.2020 r.
W dniu dzisiejszym zatwierdzona została przez Komitet ds. mikroprojektów kolejna aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta projektów Parasolowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizowanych przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim.

^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij