Ładowanie...

Kurs języka słowackiego

Kurs języka słowackiego
Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatny kurs języka języka słowackiego dla pracowników samorządów - członków Euroregionu "Tatry", którzy na co dzień uczestniczą w działaniach dotyczących współpracy transgranicznej, przygotowania, realizacji i rozliczania polsko-słowackich projektów.

W sumie planowanych jest 8 zajęć stacjonarnych od 11 września do 30 października br. 

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w dniu 11 września 2018 r. (wtorek) o godz. 8:15 w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://goo.gl/forms/I0PFgfHHi2Bgp22D3

Kurs realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY".
 

Zobacz również
Promocja książki pt. „ Na szczawnickim deptaku”
W dniu 26 listopada br. w Szczawnicy odbędzie się promocja książki pt. "Na szczawnickim deptaku".
Informujemy, że drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został przedłużony do dnia 14 grudnia 2018 roku (piątek) do godz.15:00.
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 03.09.2018 r. ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij