Ładowanie...

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach projektu parasolowego pn. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”

Informujemy, że w dniu 30 września 2021 roku odbyło się XI posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie online.

Posiedzeniu Komitetu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” wraz z Panią Patrícią Janoskovą Hnatova z Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Panem Liborem Gašpierikiem z Samorządowego Kraju Żylińskiego.
W spotkaniu tym uczestniczyli również Pan Michał Stawarski – Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” oraz Pani Marta Pietrzyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 m.in. wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 mikroprojekty. Łączna wartość dofinansowania z EFRR dla wybranych mikroprojektów wynosi 60 336,85 euro.

Poniżej przedstawiamy listę mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z EFRR w ramach projektu parasolowego pn. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020,  zarządzanego przez Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w partnerstwie z Preszowskim Krajem Samorządowym oraz Żylińskim Krajem Samorządowym.


Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij