Ładowanie...

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach projektu parasolowego pn. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”

Informujemy, że w dniu 30 września 2021 roku odbyło się XI posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie online.

Posiedzeniu Komitetu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” wraz z Panią Patrícią Janoskovą Hnatova z Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Panem Liborem Gašpierikiem z Samorządowego Kraju Żylińskiego.
W spotkaniu tym uczestniczyli również Pan Michał Stawarski – Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” oraz Pani Marta Pietrzyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 m.in. wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 mikroprojekty. Łączna wartość dofinansowania z EFRR dla wybranych mikroprojektów wynosi 60 336,85 euro.

Poniżej przedstawiamy listę mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z EFRR w ramach projektu parasolowego pn. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020,  zarządzanego przez Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w partnerstwie z Preszowskim Krajem Samorządowym oraz Żylińskim Krajem Samorządowym.


Zobacz również
Zostań MikroLiderem pogranicza w ramach II edycji konkursu!
Zapraszamy Państwa do udziału w internetowym konkursie pt. „MikroLider pogranicza-II edycja”, którego organizatorem jest Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu. Konkurs realizowany jest w ramach projektów parasolowych pt. „Łączy nas natura i kultura” oraz pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Konferencja podsumowująca realizację projektów parasolowych
W dniu 12 maja 2023 r. Związek Euroregion „Tatry” zorganizował konferencję podsumowującą realizację projektów parasolowych pt. „Łączy nas natura i kultura” oraz „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, która odbyła się w  ramach X Edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu.
Życzenia - Wielkanoc 2023
Składamy Wam życzenia zdrowych i  radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij