Ładowanie...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów standardowych z zakresu edukacji i transportu multimodalnego

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów standardowych  z zakresu edukacji i transportu multimodalnego
W dniu 05.03.2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 z siedzibą w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach drugiej osi priorytetowej Programu "Zrównoważony transport transgraniczny" cel szczegółowy: "Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego" oraz w ramach trzeciej osi priorytetowej "Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie".


Nabory trwają do dnia 30.04.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikujących się wnioskodawców, możliwych do realizacji działań, wartości dofinansowania oraz zasad składania wniosków znajdują się na stronie internetowej Programu www.plsk.eu w tym:
-dla naboru projektów z II osi "Zrównoważony transport transgraniczny" cel szczegółowy:  "Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego"
-dla naboru projektów z III osi "Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie".
 
Materiały ze szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców dostępne są tutaj.
 
Zachęcamy także do obejrzenia audycji w TVP3 Kraków dotyczącej ogłoszonych naborów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 z udziałem  pani Dominiki Wieczorek i pani Katarzyny Surmy ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego.
 

Zobacz również
Konferencja pn. "WSPÓLNIE ZMIENIAMY POGRANICZE"
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza na konferencję promocyjną Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pn. "WSPÓLNIE ZMIENIAMY POGRANICZE".
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 03.09.2018 r. ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Warsztaty rzemiosła w Poroninie
Trwają warsztaty rzemiosła organizowane w ramach mikroprojektu pt. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij