Ładowanie...

Oficjalnie możemy kontynuować współpracę transgraniczną między Polską a Słowacją w latach 2021-2027!

Oficjalnie możemy kontynuować współpracę transgraniczną między Polską a Słowacją w latach 2021-2027!
Ministrowie Polski, Czech i Słowacji złożyli podpisy na wspólnej deklaracji i potwierdzili w ten sposób wolę kontynuowania współpracy transgranicznej w przyszłym okresie programowania w latach 2021- 2027.

Podpis memorandum stanowi kolejny krok w przygotowaniach do realizacji w nowym okresie bilateralnych programów współpracy transgranicznej pomiędzy Polską i Czechami, Polską i Słowacją oraz Czechami i Słowacją. Ustalono, że zostaną zachowane dotychczasowe struktury zarządzania programami i ich kontroli. Powinno to zapewnić efektywność i celowość wykorzystania dotacji.

Zatem zabieramy się do pracy! Państwo nad nowymi  pomysłami projektowymi, a my nad ułatwieniami w składaniu i rozliczaniu wniosków.


Zobacz również
Między innymi o przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja oraz transporcie drogowym i trasach rowerowych rozmawiali uczestnicy kolejnej edycji Słowacko - Polskiego Forum Gospodarczego.
Nabór do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Ocena mikroprojektów wspólnych z trzeciego naboru 1 osi: Euroregion "Tatry" i Kraj Preszowski
W dniach 8-9 października wspólnie z przedstawicielem Samorządowego Kraju Preszowskiego ocenialiśmy mikroprojekty wspólne złożone w trzecim naborze z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez mikrobeneficjentów z terenu Euroregionu "Tatry" i Kraju Preszowskiego.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij