Ładowanie...

Oficjalnie możemy kontynuować współpracę transgraniczną między Polską a Słowacją w latach 2021-2027!

Oficjalnie możemy kontynuować współpracę transgraniczną między Polską a Słowacją w latach 2021-2027!
Ministrowie Polski, Czech i Słowacji złożyli podpisy na wspólnej deklaracji i potwierdzili w ten sposób wolę kontynuowania współpracy transgranicznej w przyszłym okresie programowania w latach 2021- 2027.

Podpis memorandum stanowi kolejny krok w przygotowaniach do realizacji w nowym okresie bilateralnych programów współpracy transgranicznej pomiędzy Polską i Czechami, Polską i Słowacją oraz Czechami i Słowacją. Ustalono, że zostaną zachowane dotychczasowe struktury zarządzania programami i ich kontroli. Powinno to zapewnić efektywność i celowość wykorzystania dotacji.

Zatem zabieramy się do pracy! Państwo nad nowymi  pomysłami projektowymi, a my nad ułatwieniami w składaniu i rozliczaniu wniosków.


Zobacz również
Lutowa zmiana Podręcznika Beneficjenta
Komitet Monitorująca 17 lutego br. zatwierdził kolejną zmianę Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Harmonogram naborów na mikroprojekty w roku 2020
Znamy harmonogram naborów mikroprojektów w Euroregionie "Tatry" na rok 2020!
Trzecie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
13 lutego br. Dyrektor Euroregionu "Tatry"-pan Michał Stawarski uczestniczył w trzecim posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij