Ładowanie...

Pierwszy w 2019 roku numer Newsletter'a Euroregionu "Tatry"

Pierwszy w 2019 roku numer Newsletter'a Euroregionu "Tatry"
Powracamy do Was w roku 2019 z dwumiesięcznikiem.

W bieżącym numerze Newsletter’a pokrótce omawiamy najważniejsze wydarzenia zrealizowane w ostatnich miesiącach w ramach wdrażanych przez Związek Euroregion „Tatry” projektów parasolowych. 

Zabieramy Was także podróż do świata mikroprojektów prezentując nie tylko informacje dotyczące aktualnie realizowanych małych projektów, ale także podsumowując już kolejne działania projektowe zakończone w ramach drugiego naboru wniosków zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

W części poświęconej najczęściej pojawiającym się pytaniom mikrobeneficjentów rozstrzygamy kwestię stosowania rozwiązań równoważnych w zamówieniach udzielanych w ramach zasady konkurencyjności oraz ustawy PZP. 

Miłej lektury!    


Zobacz również
Ponad 33 mln euro dla 32 projektów na polsko-słowackim pograniczu
Zielone światło otrzymały 32 nowe przedsięwzięcia na polsko-słowackim pograniczu o łącznej wartości ponad 33 mln euro. O ich dofinansowaniu zdecydował Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który obradował 19-20 marca br. w Starej Leśnej (słowackie Wysokie Tatry).
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
WST w Krakowie poszukuje pracowników
Twa nabór kandydatów na pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij