Ładowanie...

Pierwszy w 2019 roku numer Newsletter'a Euroregionu "Tatry"

Pierwszy w 2019 roku numer Newsletter'a Euroregionu "Tatry"
Powracamy do Was w roku 2019 z dwumiesięcznikiem.

W bieżącym numerze Newsletter’a pokrótce omawiamy najważniejsze wydarzenia zrealizowane w ostatnich miesiącach w ramach wdrażanych przez Związek Euroregion „Tatry” projektów parasolowych. 

Zabieramy Was także podróż do świata mikroprojektów prezentując nie tylko informacje dotyczące aktualnie realizowanych małych projektów, ale także podsumowując już kolejne działania projektowe zakończone w ramach drugiego naboru wniosków zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

W części poświęconej najczęściej pojawiającym się pytaniom mikrobeneficjentów rozstrzygamy kwestię stosowania rozwiązań równoważnych w zamówieniach udzielanych w ramach zasady konkurencyjności oraz ustawy PZP. 

Miłej lektury!    


Zobacz również
Wystawa prac rękodzieła ludowego w Poroninie
Gmina Poronin serdecznie zaprasza na wystawę prac rękodzieła ludowego, która odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. w godzinach 11.00-14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. J.Piłsudskiego 2.
Informacja o wydłużeniu trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został wydłużony do dnia 31.05.2019 r. (piątek) do godz. 15:00
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij