Ładowanie...

Prezentacja Euroregionu "Tatry" oraz efektów mikroprojektów w Instytucie Polskim w Bratysławie

Prezentacja Euroregionu "Tatry" oraz efektów mikroprojektów w Instytucie Polskim w Bratysławie
W dniu 16 lutego 2023 r. w Instytucie Polskim w Bratysławie odbył się pokaz filmu pt. „Wendelin Haber - ojciec Euroregionu „Tatry” w reż. Łukasza Pereszczaka, któremu towarzyszyła prezentacja efektów mikroprojektów realizowanych w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zarządzanego przez Związek Euroregion "Tatry" w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie Anna Opalińska oraz wicedyrektor dr Piotr Drobniak, przedstawiciel Ambasady RP w Bratysławie Mája Vargová, Honorowi Członkowie Euroregionu „Tatry” Oľga Marhuliková i Aleksander Slafkovský oraz Starosta Powiatu Liptowski Mikułasz Jozef Repaský. Jest nam bardzo miło, że na spotkanie licznie przybyli również przyjaciele i osoby zaangażowane w działalność Euroregionu „Tatry” ze strony słowackiej.

Spotkanie otworzył wicedyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie dr Piotr Drobniak oraz Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki.

Film wzbudził zainteresowanie zgromadzonych osób zarówno postacią Honorowego Prezesa Euroregionu „Tatry” Wendelina Habera, jak również działalnością Euroregionu „Tatry” i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Przewodniczący Bogusław Waksmundzki udzielał odpowiedzi na pytania w tym zakresie zadawane przez uczestników.

Na zakończenie spotkania Honorowy Członek Euroregionu „Tatry” Oľga Marhuliková przypomniała początki działalności Euroregionu „Tatry”, współpracę z Przewodniczącym Wendelinem Haberem oraz najważniejsze wydarzenia zrealizowane przez Euroregion „Tatry”.

 


Zobacz również
Nabór na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027
Centrum Projektów Europejskich poszukuje ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w Programie współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.
Zgłoś się na 10. edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Jesteś dumny ze swojego mikroprojektu, który zrealizowałeś w ramach projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" przy wsparciu Programu Interreg Polska-Słowacja? Chciałbyś go przedstawić w Polsce, a nawet w Europie? Wyślij zgłoszenie na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które odbędą się w dniach 12-14 maja.

Prezentacja Euroregionu "Tatry" oraz efektów mikroprojektów w Instytucie Polskim w Bratysławie
W dniu 16 lutego 2023 r. w Instytucie Polskim w Bratysławie odbył się pokaz filmu pt. „Wendelin Haber - ojciec Euroregionu „Tatry” w reż. Łukasza Pereszczaka, któremu towarzyszyła prezentacja efektów mikroprojektów realizowanych w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zarządzanego przez Związek Euroregion "Tatry" w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij