Ładowanie...

Prezentacja mikroprojektów na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry"

Prezentacja mikroprojektów na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry"
W dniu 25.04.2018 r. informacja na temat projektów parasolowych realizowanych przez Euroregion "Tatry" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 prezentowana była na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry", który obradował w Szaflarach.

Dyrektor Biura Związku Euroregion "Tatry" Michał Stawarski zaprezentował informację na temat postępu realizacji projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" oraz zidentyfikowanych problemów. Dyrektor omówił również dalszy harmonogram wdrażania  tych projektów oraz przybliżył zebranym pierwsze rezultaty i sukcesy zakończonych już mikroprojektów. 

Szczegółowe informacje na temat realizacji w Euroregionie "Tatry" projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" w okresie 26.04.2017 - 31.03.2018 znajdują się w zamieszczonym poniżej Sprawozdaniu z działalności Rady Związku Euroregion "Tatry" (rozdział II.2).

Więcej informacji z posiedzenia XXIV Kongresu Związku Euroregion "Tatry" zamieszczonych jest na naszej stronie głównej.

Zobacz również
Szkolenie dla beneficjentów II naboru w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura"
Za nami kolejne szkolenie dla beneficjentów. Tym razem tajniki realizacji i rozliczania mikroprojektów zgłębiali beneficjenci drugiego II naboru mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura".
Marcowe wydanie Newslettera Euroregionu "Tatry"
Zapraszamy do lektury nowego numeru Newslettera Euroregionu "Tatry"
Prezentacja mikroprojektów na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry"
W dniu 25.04.2018 r. informacja na temat projektów parasolowych realizowanych przez Euroregion "Tatry" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 prezentowana była na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry", który obradował w Szaflarach.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij