Ładowanie...

Prezentacja mikroprojektów na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry"

Prezentacja mikroprojektów na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry"
W dniu 25.04.2018 r. informacja na temat projektów parasolowych realizowanych przez Euroregion "Tatry" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 prezentowana była na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry", który obradował w Szaflarach.

Dyrektor Biura Związku Euroregion "Tatry" Michał Stawarski zaprezentował informację na temat postępu realizacji projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" oraz zidentyfikowanych problemów. Dyrektor omówił również dalszy harmonogram wdrażania  tych projektów oraz przybliżył zebranym pierwsze rezultaty i sukcesy zakończonych już mikroprojektów. 

Szczegółowe informacje na temat realizacji w Euroregionie "Tatry" projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" w okresie 26.04.2017 - 31.03.2018 znajdują się w zamieszczonym poniżej Sprawozdaniu z działalności Rady Związku Euroregion "Tatry" (rozdział II.2).

Więcej informacji z posiedzenia XXIV Kongresu Związku Euroregion "Tatry" zamieszczonych jest na naszej stronie głównej.

Zobacz również
Ponad 33 mln euro dla 32 projektów na polsko-słowackim pograniczu
Zielone światło otrzymały 32 nowe przedsięwzięcia na polsko-słowackim pograniczu o łącznej wartości ponad 33 mln euro. O ich dofinansowaniu zdecydował Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który obradował 19-20 marca br. w Starej Leśnej (słowackie Wysokie Tatry).
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
WST w Krakowie poszukuje pracowników
Twa nabór kandydatów na pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij