Ładowanie...

Prezentacja mikroprojektów na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry"

Prezentacja mikroprojektów na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry"
W dniu 25.04.2018 r. informacja na temat projektów parasolowych realizowanych przez Euroregion "Tatry" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 prezentowana była na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry", który obradował w Szaflarach.

Dyrektor Biura Związku Euroregion "Tatry" Michał Stawarski zaprezentował informację na temat postępu realizacji projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" oraz zidentyfikowanych problemów. Dyrektor omówił również dalszy harmonogram wdrażania  tych projektów oraz przybliżył zebranym pierwsze rezultaty i sukcesy zakończonych już mikroprojektów. 

Szczegółowe informacje na temat realizacji w Euroregionie "Tatry" projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" w okresie 26.04.2017 - 31.03.2018 znajdują się w zamieszczonym poniżej Sprawozdaniu z działalności Rady Związku Euroregion "Tatry" (rozdział II.2).

Więcej informacji z posiedzenia XXIV Kongresu Związku Euroregion "Tatry" zamieszczonych jest na naszej stronie głównej.

Zobacz również
Wieści Muszyńskie - wyd. 3
W wolnej chwili serdecznie zapraszamy do zapoznania się z postępem tegorocznych prac etnograficznych i archeologicznych w Muszynie opisanym w wydawanej w ramach mikroprojektu gazetce pt. "Wieści Muszyńskie". To już trzeci, sierpniowy numer.
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 03.09.2018 r. ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Warsztaty rzemiosła w Poroninie
Trwają warsztaty rzemiosła organizowane w ramach mikroprojektu pt. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij