Ładowanie...

Prezentacja mikroprojektów na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry"

Prezentacja mikroprojektów na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry"
W dniu 25.04.2018 r. informacja na temat projektów parasolowych realizowanych przez Euroregion "Tatry" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 prezentowana była na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry", który obradował w Szaflarach.

Dyrektor Biura Związku Euroregion "Tatry" Michał Stawarski zaprezentował informację na temat postępu realizacji projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" oraz zidentyfikowanych problemów. Dyrektor omówił również dalszy harmonogram wdrażania  tych projektów oraz przybliżył zebranym pierwsze rezultaty i sukcesy zakończonych już mikroprojektów. 

Szczegółowe informacje na temat realizacji w Euroregionie "Tatry" projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" w okresie 26.04.2017 - 31.03.2018 znajdują się w zamieszczonym poniżej Sprawozdaniu z działalności Rady Związku Euroregion "Tatry" (rozdział II.2).

Więcej informacji z posiedzenia XXIV Kongresu Związku Euroregion "Tatry" zamieszczonych jest na naszej stronie głównej.

Zobacz również
Majowy numer Newslettera Euroregionu "Tatry"
Zapraszamy do lektury majowego wydania Newslettera Euroregionu "Tatry".
Spotkanie "Przyszłość programów INTERREG i EIS po 2020 roku"
W dniach 28-29 czerwca 2018 r. dyrektorzy Euroregionu "Tatry" i EUWT TATRY wzięli udział w spotkaniu poświęconym przyszłości programów INTERREG i EIS po 2020 roku.
Kolejne projekty z zakresu ochrony dziedzictwa pogranicza zatwierdzone!
Znane są już wyniki II naboru projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij