Ładowanie...

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027- zaproszenie na spotkania informacyjne w Małopolsce

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027- zaproszenie na spotkania informacyjne w Małopolsce
Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska zatwierdziła nowy Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027. Pojawia się zatem możliwość zdobycia dofinansowania na wspólne, transgraniczne projekty wdrażane na polsko – słowackim pograniczu.

Nowy Program przewiduje cztery główne priorytety tematyczne:

1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,

2. Lepiej połączone pogranicze,

3.     3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,

4.     4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Województwo Małopolskie organizuje cykl spotkań promocyjno – informacyjnych skierowanych do wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie (m. in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa). Spotkania będą miały miejsce:

  •        25 października 2022 r. w Nowym Targu (w siedzibie Euroregionu Tatry)
  •        27 października 2022 r. w Nowym Sączu (w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”)
  •        15 listopada 2022 r. w Chrzanowie lub Oświęcimiu (miejsce będzie podane w późniejszym terminie)

W załączeniu ramowa agenda spotkań oraz szczegółowa na spotkanie w Nowym Targu i Nowym Sączu.

Prosimy o rejestrację na spotkania na adres mailowy grzegorz.first@umwm.malopolska.pl w podanych w agendach terminach.


Zobacz również
Obec Brezovica poszukuje partnera z Polski do realizacji projektu z zakresu budowy ścieżek rowerowych.
Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027
W związku z uruchomieniem naboru na projekty w zakresie priorytetu 1 „Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027 zapraszamy do udziału w szkoleniu, które będzie miało miejsce 24 stycznia 2023 r. w Nowym Targu, w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” (ul. Sobieskiego 2).
Dobrych Świąt Bożego Narodzenia
Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia!
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij