Ładowanie...

Promocja mikroprojektów z Euroregionu "Tatry" w Warszawie!

Promocja mikroprojektów z Euroregionu "Tatry" w Warszawie!
21 maja br. dyrektor Euroregionu "Tatry" - pan Michał Stawarski spotkał się w Warszawie z przedstawicielami Ambasady Republiki Słowackiej - panią Zuzaną Ščepánovą oraz Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej - dyrektor Beátą Egriovą.

Celem spotkania było przede wszystkim zaprezentowanie tej części działalności Euroregionu "Tatry", która związana jest z realizacją polsko-słowackich mikroprojektów oraz przekazanie materiałów wydanych przez mikrobeneficjentów. 
Uczestnicy spotkania zauważyli, że skuteczna promocja walorów kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego oraz rozwój edukacji zawodowej, to główny punkt zainteresowania reprezentowanych przez nich instytucji i zadeklarowali ściślejszą współpracę w tym zakresie. 


Zobacz również
Streszczenie Sprawozdania z realizacji programu za rok 2019
Gorącą zachęcamy do zapoznania się ze Streszczeniem Sprawozdania z realizacji programu za rok 2019.
Czasowa niedostępność systemu SL oraz Bazy Konkurencyjności w dniu 23 maja 2020 r.
Informujemy, że w dniu 23 maja 2020 r. niedostępne w godzinach 8:30-16:00 będą Baza Konkurencyjności oraz System SL2014.
Informacja i promocja w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja w dobie COVID-19
W dniu 20 maja 2020 r. przedstawiciele instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 spotkali się, aby dyskutować o zmianach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych na rok 2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij