Ładowanie...

Ocena mikroprojektów wspólnych z trzeciego naboru 1 osi: Euroregion "Tatry" i Kraj Żyliński

Ocena mikroprojektów wspólnych  z trzeciego naboru 1 osi: Euroregion "Tatry" i Kraj Żyliński
W dniach 2-3 października 2019 r. pracownicy Związku Euroregion "Tatry" i Samorządowego Kraju Żylińskiego oceniali wspólnie pod względem formalnym i kwalifikowalności mikroprojekty wspólne złożone w trzecim naborze wniosków z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

W efekcie tej oceny wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w partnerstwie podmiotów z obszaru Euroregionu "Tatry" i Samorządowego Kraju Żylińskiego  mogą spodziewać się w październiku  pism z wynikiem oceny. 
Zobacz również
Drugie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
16 stycznia 2020 r. dyrektor Euroregionu "Tatry" - pan Michał Stawarski uczestniczył w drugim spotkaniu Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy
transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.
W dniu 10 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Nowy Targ w Nowym Targu odbyło się VIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
VIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów
Na dzień 10 stycznia 2020 r. zaplanowano VIII już posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych realizowanych w partnerstwie Euroregionu "Tatry" z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij