Ładowanie...

Ocena mikroprojektów wspólnych z trzeciego naboru 1 osi: Euroregion "Tatry" i Kraj Żyliński

Ocena mikroprojektów wspólnych  z trzeciego naboru 1 osi: Euroregion "Tatry" i Kraj Żyliński
W dniach 2-3 października 2019 r. pracownicy Związku Euroregion "Tatry" i Samorządowego Kraju Żylińskiego oceniali wspólnie pod względem formalnym i kwalifikowalności mikroprojekty wspólne złożone w trzecim naborze wniosków z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

W efekcie tej oceny wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w partnerstwie podmiotów z obszaru Euroregionu "Tatry" i Samorządowego Kraju Żylińskiego  mogą spodziewać się w październiku  pism z wynikiem oceny. 
Zobacz również
Między innymi o przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja oraz transporcie drogowym i trasach rowerowych rozmawiali uczestnicy kolejnej edycji Słowacko - Polskiego Forum Gospodarczego.
Nabór do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Ocena mikroprojektów wspólnych z trzeciego naboru 1 osi: Euroregion "Tatry" i Kraj Preszowski
W dniach 8-9 października wspólnie z przedstawicielem Samorządowego Kraju Preszowskiego ocenialiśmy mikroprojekty wspólne złożone w trzecim naborze z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez mikrobeneficjentów z terenu Euroregionu "Tatry" i Kraju Preszowskiego.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij