Ładowanie...

Relacja z siódmego posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"

W dniu 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Żylińskiego Samorządowego Kraju w Żylinie obradował Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Siódmemu posiedzeniu Komitetu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”.

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego cztery mikroprojekty indywidualne złożone do Samorządowego Kraju Preszowskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego w ramach trzeciego naboru przeprowadzonego w projekcie parasolowym pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” z 3 osi priorytetowej Programu.

Poniżej przedstawiamy Listę mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pn. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim", Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (trzeci nabór).

 Komitet podjął także decyzję o utworzeniu listy rezerwowej składającej się z dwóch mikroprojektów (Listę rezerwową mikroprojektów publikujemy poniżej).

Ponadto Komitet  zatwierdził zaktualizowaną Listę Członków i Obserwatorów Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 - 2020, zaktualizowany harmonogram realizacji projektów parasolowych pt. „Łączy nas natura i kultura” oraz „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” oraz aktualizację Poradnika mikrobeneficjenta Projektów Parasolowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizowanych przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim.

Związek Euroregion "Tatry" podczas spotkania reprezentował: pan Bogusław Waksmundzki,  pan Michał Stawarski, pan Milos Handak i pani Magdalena Batkiewicz. 

Zobacz również
Dzień Otwarty  projektu „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko – słowackiego pogranicza”
Regionalny Punkt Kontaktowy Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w kolejnym Dniu Otwartym projektu realizowanego ze środków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Głosujemy na TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI w Euroregionie "Tatry"!
Zachęcamy wszystkich do oddania głosu w konkursie „Turystyczne Skarby Małopolski” na inicjatywy i partnerów z Euroregionu "Tatry".
Oficjalnie możemy kontynuować współpracę transgraniczną między Polską a Słowacją w latach 2021-2027!
Ministrowie Polski, Czech i Słowacji złożyli podpisy na wspólnej deklaracji i potwierdzili w ten sposób wolę kontynuowania współpracy transgranicznej w przyszłym okresie programowania w latach 2021- 2027.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij