Ładowanie...

Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia finansowego dla beneficjentów FMP i beneficjentów małych projektów w perspektywie finansowej 2021-2027

Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia finansowego dla beneficjentów FMP i beneficjentów małych projektów w perspektywie finansowej 2021-2027
20 maja br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało spotkanie informacyjne pn. "Wsparcie finansowe dla polskich beneficjentów FMP i polskich beneficjentów małych projektów".

Głównym punktem spotkania była informacja na temat efektów negocjacji między Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Finansów na temat współfinansowania krajowego w programach Interreg 2021-2027. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej - panią Martę Pietrzyk:
-zapewniono w budżecie państwa środki na współfinansowanie programów Interreg 2021-2027 na tym samym poziomie procentowym, co w ramach programów 2014-2020,
-ze względu na ograniczone środki budżetu państwa  rezerwę celową w nowej perspektywie otrzymają wyłącznie beneficjenci małych projektów mający status organizacji pozarządowej,
-w imieniu beneficjentów małych projektów z Polski  składających wniosek o dofinansowanie po stronie słowackiej o rezerwę celową ubiegać się będzie euroregion/EUWT.

Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij