Ładowanie...

Spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"

Spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"
W dniu 09.08.2018 r. w Nowym Targu odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tary".

Tematem spotkania był stan realizacji projektu pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz  projektu "Wspólne kształcenie  zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" w tym kwestie dotyczące: zmian, wniosków o płatność, problemów i innych działań związanych z tymi projektami. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów: Związku Euroregion "Tatry", Samorządowego Kraju Preszowskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego. 

Zobacz również
Promocja książki pt. „ Na szczawnickim deptaku”
W dniu 26 listopada br. w Szczawnicy odbędzie się promocja książki pt. "Na szczawnickim deptaku".
Informujemy, że drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został przedłużony do dnia 14 grudnia 2018 roku (piątek) do godz.15:00.
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 03.09.2018 r. ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij