Ładowanie...

Spotkanie w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Spotkanie w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
W dniu 7 listopada 2018 r. pracownicy Euroregionu "Tatry" wzięli udział w spotkaniu instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 poświęconemu działaniom informacyjnym i promocyjnym.

W trakcie spotkania zorganizowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie podsumowano działania informacyjne i promocyjne zrealizowane w 2018 r. przez WST, partnerów projektów parasolowych i Regionalne Punkty Kontaktowe po polskiej i słowackiej stronie granicy. Zaprezentowano także  działania w zakresie strategii komunikacji i współpracy w Programie Interreg Polska-Słowacja planowane na rok 2019.  
Zobacz również
Promocja książki pt. „ Na szczawnickim deptaku”
W dniu 26 listopada br. w Szczawnicy odbędzie się promocja książki pt. "Na szczawnickim deptaku".
Informujemy, że drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został przedłużony do dnia 14 grudnia 2018 roku (piątek) do godz.15:00.
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 03.09.2018 r. ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij