Ładowanie...

Spotkanie w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Spotkanie w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
W dniu 7 listopada 2018 r. pracownicy Euroregionu "Tatry" wzięli udział w spotkaniu instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 poświęconemu działaniom informacyjnym i promocyjnym.

W trakcie spotkania zorganizowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie podsumowano działania informacyjne i promocyjne zrealizowane w 2018 r. przez WST, partnerów projektów parasolowych i Regionalne Punkty Kontaktowe po polskiej i słowackiej stronie granicy. Zaprezentowano także  działania w zakresie strategii komunikacji i współpracy w Programie Interreg Polska-Słowacja planowane na rok 2019.  
Zobacz również
Spotkanie rowerowe z Szymonem Nitką
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza na spotkanie rowerowe, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 16.30 w hotelu Casa w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 17, 9. piętro, sala Kościelec.
Informacja o wydłużeniu trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został wydłużony do dnia 31.05.2019 r. (piątek) do godz. 15:00
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij