Ładowanie...

Strażacy z pogranicza polsko-słowackiego z nowym wyposażeniem!

Strażacy z pogranicza polsko-słowackiego z nowym wyposażeniem!
W ubiegłym tygodniu strażacy z pogranicza polsko-słowackiego otrzymali 4 komplety indywidualnego wyposażenia strażaka.

Wyposażenie zakupione zostało w ramach mikroprojektu pt. „Numer alarmowy 112 łączy pogranicze polsko-słowackie”, który wdraża wspólnie Miasto Rabka - Zdrój i DHZ Stara Lubovna.

 

Zestawy trafiły do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Chabówce, Ponicach i Rdzawce. W skład każdego przekazanego zestawu wyposażenia weszło: specjalne ubranie strażackie, rękawice ratownicze, buty oraz hełm. Dodatkowo ww. jednostki otrzymały torbę ratowniczą w butlą tlenową w formie plecaka.

 

W przekazaniu ubrań i sprzętu, które odbyło się w dniu 13.06.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju wziął udział burmistrz Leszek Świder, dyrektor Euroregionu "Tatry" Michał Stawarski oraz przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusław Waksmundzki.

 

W najbliższym czasie strażacy - ochotnicy z terenu Gminy Rabka-Zdrój oraz Miasta Stara Lubovna wezmą także udział w cyklu specjalistycznych szkoleń teoretycznych oraz praktycznych: „Taktyka gaszenia pożarów wewnętrznych”, „Szkolenie z zakresu ratownictwa drogowego” oraz „Szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej”. A to wszystko po to, aby skuteczniej zapewnić nam bezpieczeństwo.


Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij