Ładowanie...

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców_IX nabór_1oś

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców_IX nabór_1oś
Informujemy, że Związek Euroregion „Tatry” organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego IX naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie indywidualnych konsultacji.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Związku Euroregion „Tatry”, ul. Sobieskiego 2 w Nowym Targu w terminie od 13.07.2022 r. do 14.07.2022 r. w godzinach od 11:00 do 14:00.

W celu ustalenia konkretnej godziny szkolenia w formie indywidualnych konsultacji oraz w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ogłoszonego IX naboru zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami biura Związku Euroregion „Tatry” (tel. 18 266 99 81, e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu).

Osoby, które mają specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, uprzejmie proszone są o zgłoszenie tych potrzeb do biura Związku Euroregion „Tatry”.

 


Zobacz również
Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, IX nabór
W dniu 30 sierpnia 2022 roku w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się XIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”.
Zapraszamy na konferencję pt. "Wpływ realizacji mikroprojektów na promocję kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim"
Konferencja odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu ul. Sobieskiego 2. Rozpoczęcie o godz. 13:00.
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij