Ładowanie...

To już połowa okresu realizacji projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura"!

To już połowa okresu realizacji projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura"!
W dniu 18 maja 2018 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się spotkanie partnerów projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Spotkanie to miało charakter obowiązkowego śródokresowego przeglądu realizacji projektu realizowanego w połowie okresu jego wdrażania. Uczestniczyli w nim udział przedstawiciele  Związku Euroregion "Tatry", Samorządowego Kraju Preszowskiego i Samorzadowego Kraju Żylińskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście: pani Martina Bakoňová i pani Katarzyna Piecuch ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz pan Norbert Balicki i pan Marcin Knap z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Podczas spotkania partnerzy przybliżyli zebranym rzeczowy i finansowy postęp projektu omawiając m.in.: 
-najważniejsze dotychczas zrealizowane etapy,
-poziom osiągnięcia kryteriów przyznawania dodatkowych środków dla projektu parasolowego,
-stopień zaawansowania w weryfikacji raportów mikrobeneficjentów i przekazywaniu należnych im refundacji,
-wdrożone wspólnie przez wszystkich partnerów działania informacyjno-promocyjne. 

Poddano także analizie  problemy dotąd zidentyfikowane w projekcie. 
Spotkanie to było także doskonałą okazją do zaprezentowania pierwszych rezultatów i sukcesów zakończonych już mikroprojektów.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym postępem realizacji poszczególnych działań w ramach projektu parasolowego przedstawionym w zamieszczonej poniżej prezentacji.
Zdjęcia: archiwum Euroregionu "Tatry"

Zobacz również
Wieści Muszyńskie - wyd. 3
W wolnej chwili serdecznie zapraszamy do zapoznania się z postępem tegorocznych prac etnograficznych i archeologicznych w Muszynie opisanym w wydawanej w ramach mikroprojektu gazetce pt. "Wieści Muszyńskie". To już trzeci, sierpniowy numer.
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 03.09.2018 r. ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Warsztaty rzemiosła w Poroninie
Trwają warsztaty rzemiosła organizowane w ramach mikroprojektu pt. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij