Ładowanie...

To już połowa okresu realizacji projektu projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura"!

To już połowa okresu realizacji projektu projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura"!
W dniu 18 maja 2018 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się spotkanie partnerów projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Spotkanie to miało charakter obowiązkowego śródokresowego przeglądu realizacji projektu realizowanego w połowie okresu jego wdrażania. Uczestniczyli w nim udział przedstawiciele  Związku Euroregion "Tatry", Samorządowego Kraju Preszowskiego i Samorzadowego Kraju Żylińskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście: pani Martina Bakoňová i pani Katarzyna Piecuch ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz pan Norbert Balicki i pan Marcin Knap z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Podczas spotkania partnerzy przybliżyli zebranym rzeczowy i finansowy postęp projektu omawiając m.in.: 
-najważniejsze dotychczas zrealizowane etapy,
-poziom osiągnięcia kryteriów przyznawania dodatkowych środków dla projektu parasolowego,
-stopień zaawansowania w weryfikacji raportów mikrobeneficjentów i przekazywaniu należnych im refundacji,
-wdrożone wspólnie przez wszystkich partnerów działania informacyjno-promocyjne. 

Poddano także analizie  problemy dotąd zidentyfikowane w projekcie. 
Spotkanie to było także doskonałą okazją do zaprezentowania pierwszych rezultatów i sukcesów zakończonych już mikroprojektów.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym postępem realizacji poszczególnych działań w ramach projektu parasolowego przedstawionym w zamieszczonej poniżej prezentacji.
Zdjęcia: archiwum Euroregionu "Tatry"

Zobacz również
Kwietniowe wydanie Newslettera Euroregionu "Tatry"
Zapraszamy na kwietniowy przegląd wydarzeń w Euroregionie "Tatry".
Konferencja naukowa "Transgraniczność- społeczność-współpraca"-relacja
W dniu 25 maja 2018 r. przedstawiciele Związku Euroregion "Tatry" i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY wzięli udział w konferencji pn. "Transgraniczność – społeczność – współpraca".
Warsztaty ciesielskie w ramach mikroprojektu pt. "Polsko – Słowackie Ciesielskie Śpasy"
Warsztaty ciesielskie, to pierwsze z działań zrealizowane w ramach mikroprojektu pt. "Polsko – Słowackie Ciesielskie Śpasy".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij