Ładowanie...

To już połowa okresu realizacji projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura"!

To już połowa okresu realizacji projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura"!
W dniu 18 maja 2018 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się spotkanie partnerów projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Spotkanie to miało charakter obowiązkowego śródokresowego przeglądu realizacji projektu realizowanego w połowie okresu jego wdrażania. Uczestniczyli w nim udział przedstawiciele  Związku Euroregion "Tatry", Samorządowego Kraju Preszowskiego i Samorzadowego Kraju Żylińskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście: pani Martina Bakoňová i pani Katarzyna Piecuch ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz pan Norbert Balicki i pan Marcin Knap z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Podczas spotkania partnerzy przybliżyli zebranym rzeczowy i finansowy postęp projektu omawiając m.in.: 
-najważniejsze dotychczas zrealizowane etapy,
-poziom osiągnięcia kryteriów przyznawania dodatkowych środków dla projektu parasolowego,
-stopień zaawansowania w weryfikacji raportów mikrobeneficjentów i przekazywaniu należnych im refundacji,
-wdrożone wspólnie przez wszystkich partnerów działania informacyjno-promocyjne. 

Poddano także analizie  problemy dotąd zidentyfikowane w projekcie. 
Spotkanie to było także doskonałą okazją do zaprezentowania pierwszych rezultatów i sukcesów zakończonych już mikroprojektów.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym postępem realizacji poszczególnych działań w ramach projektu parasolowego przedstawionym w zamieszczonej poniżej prezentacji.
Zdjęcia: archiwum Euroregionu "Tatry"

Zobacz również
Ponad 33 mln euro dla 32 projektów na polsko-słowackim pograniczu
Zielone światło otrzymały 32 nowe przedsięwzięcia na polsko-słowackim pograniczu o łącznej wartości ponad 33 mln euro. O ich dofinansowaniu zdecydował Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który obradował 19-20 marca br. w Starej Leśnej (słowackie Wysokie Tatry).
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
WST w Krakowie poszukuje pracowników
Twa nabór kandydatów na pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij