Ładowanie...

Trzecie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Trzecie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
13 lutego br. Dyrektor Euroregionu "Tatry"-pan Michał Stawarski uczestniczył w trzecim posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

 Tym razem spotkanie odbyło się w Katowicach. Głównym punktem posiedzenia była dyskusja nad poprawionym projektem analizy społeczno-gospodarczej potencjalnego obszaru wsparcia nowego programu. Członkom Grupy przedstawione zostały również wyniki przeprowadzonych badan delfickich oraz warsztatów eksperckich. Na ich bazie rozpoczęto prace nad analizą SWOT/TOWS. 


Członkami Grupy są  przedstawiciele struktur zarządzających programem INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, tj. przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (IZ) – polskiego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Instytucji Krajowej (IK) – słowackiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz polskich i słowackich instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Kolejne spotkanie zaplanowano w marcu 2020 r. w Bratysławie. 

 


Fot. WST


Zobacz również
Komunikat dotyczący działań w ramach zasady konkurencyjności niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19
Na podstawie korespondencji, którą otrzymaliśmy w dniu wczorajszym od Instytucji Zarządzającej, informujemy że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.
Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty w związku z pandemią COVID-19
Szanowni Państwo,

obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację działań zaplanowanych w projektach. Jesteśmy świadomi, że w obecnej sytuacji mogą być Państwo zmuszeni do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w projektach. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta może w różnym stopniu utrudniać dotrzymanie terminów wynikających z dokumentów programowych oraz wpłynąć na kwalifikowalność wydatków.

Aby złagodzić możliwe skutki tej sytuacji, Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP), Instytucja Krajowa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny proponują szereg udogodnień polegających na bardziej elastycznym stosowaniu regulacji zawartych w Podręczniku beneficjenta.

Szczegóły w załączniku.
Pierwszy newsletter za rok 2020!
W roku 2020 kontynuujemy dla Was wydawanie naszego Newslettera.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij