Ładowanie...

Udział Euroregionu "Tatry" w II Forum Słowackim

Udział Euroregionu "Tatry" w II Forum Słowackim
W dniu 5 lutego 2020 r. w Jasionce odbędzie się II Forum Słowackie.

Jak informują organizatorzy tegoroczna odsłona Forum Słowackiego koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych ze współpracą transgraniczną, ochroną środowiska, edukacją, turystyką, infrastrukturą i kulturą. 

W panelu „Sąsiedzi zza Tatr - współpraca transgraniczna”, którego partnerem jest program Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 weźmie udział pan Bogusław Waksmundzki - Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry", a jednocześnie członek Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska – Słowacja. 

Celem organizacji Forum jest zacieśnienie relacji polsko-słowackich. Pierwsza edycja Forum Słowackiego odbyła się  25.01.2019 r. w Jasionce. Zobacz również
Lutowa zmiana Podręcznika Beneficjenta
Komitet Monitorująca 17 lutego br. zatwierdził kolejną zmianę Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Harmonogram naborów na mikroprojekty w roku 2020
Znamy harmonogram naborów mikroprojektów w Euroregionie "Tatry" na rok 2020!
Trzecie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
13 lutego br. Dyrektor Euroregionu "Tatry"-pan Michał Stawarski uczestniczył w trzecim posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij