Ładowanie...

Wiosenne posiedzenie podgrupy roboczej ds. FMP 2021-2027

Wiosenne posiedzenie podgrupy roboczej ds. FMP 2021-2027
12 maja br. w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie podgrupy roboczej ds. FMP 2021-2027.

W trakcie majowego posiedzenia omówiono kwestie związane z zarządzaniem Funduszami Małych Projektów na pograniczu polsko-słowackim. Pracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podsumowali także:
-ankietę dotyczącą zaliczek dla beneficjentów małych projektów,
-wyniki dotychczasowej pracy nad przygotowaniem listy dokumentów potwierdzających realizację kwot ryczałtowych w małych projektach oraz listy wydatków powtarzających się w małych projektach.
Na spotkaniu przedstawiono również informację o stanie przygotowania zasad realizacji projektów FMP oraz dokumentów wdrożeniowych dla beneficjentów małych projektów.
 
Związek Euroregion "Tatry" reprezentowali: Michał Stawarski, Milos Handak i Karolina Janiszewska, a EUWT TATRY - Agnieszka Pyzowska. 
 
Zgodnie z harmonogramem  przedstawionym przez panią Dyrektor Martę Pietrzyk  z Departamentu Współpracy Terytorialnej kolejne posiedzenie podgrupy odbędzie się w czerwcu br. 
 

 Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij