Ładowanie...

X posiedzenie Komitetu Monitorującego

X posiedzenie Komitetu Monitorującego
10-11 grudnia 2019 r. w Rzeszowie odbędzie się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W trakcie posiedzenia członkowie Komitetu zapoznają się ze stanem wdrażania programu w ramach poszczególnych osi priorytetowych. Podejmą również decyzję o zatwierdzeniu projektów drogowych złożonych w ramach ostatniego naboru. Przedmiotem spotkania będzie również omówienie działań informacyjno-promocyjnych zrealizowanych w 2019 r. oraz zatwierdzenie: zmian w planie ewualizacji programu, w strategii komunikacji programu nowego planu działań promocyjnych na 2020 r. 
Podczas obrad Komitetu partnerzy wszystkich projektów parasolowych, w tym Związek Euroregion "Tatry" zaprezentują informację na temat stanu wdrażania tych projektów na pograniczu polsko-słowackim. 
Na zakończenie członkowie Komitetu będą dyskutować nad kwestiami dotyczącymi przygotowania nowego programu. 

Zobacz również
Komunikat dotyczący działań w ramach zasady konkurencyjności niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19
Na podstawie korespondencji, którą otrzymaliśmy w dniu wczorajszym od Instytucji Zarządzającej, informujemy że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.
Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty w związku z pandemią COVID-19
Szanowni Państwo,

obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację działań zaplanowanych w projektach. Jesteśmy świadomi, że w obecnej sytuacji mogą być Państwo zmuszeni do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w projektach. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta może w różnym stopniu utrudniać dotrzymanie terminów wynikających z dokumentów programowych oraz wpłynąć na kwalifikowalność wydatków.

Aby złagodzić możliwe skutki tej sytuacji, Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP), Instytucja Krajowa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny proponują szereg udogodnień polegających na bardziej elastycznym stosowaniu regulacji zawartych w Podręczniku beneficjenta.

Szczegóły w załączniku.
Pierwszy newsletter za rok 2020!
W roku 2020 kontynuujemy dla Was wydawanie naszego Newslettera.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij