Ładowanie...

Zniesienie limitu 30 tys. euro dla oszczędności poprzetargowych w "dużych projektach"

Zniesienie limitu 30 tys. euro dla oszczędności poprzetargowych w "dużych projektach"
Komitet Monitorujący Program Interreg Polska-Słowacja zadecydował w dniu 03.08.2020 r. o wprowadzeniu kolejnych usprawnień ograniczających wpływ negatywnych skutków COVID-19 w ramach "dużych projektów".

Dotyczą one możliwości wykorzystania oszczędności poprzetargowych bez względu na ich wysokość. Tym samym zniesiony zostaje obowiązujący dotychczas limit 30 tys. euro dla oszczędności dla jednego partnera "dużego" projektu z uwagi na nieoczekiwany wzrost cen związanypandemią COVID- 19.
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej przedstawiamy warunki wprowadzenia takich zmian we wniosku o dofinansowanie:
1.Przesunięć środków pomiędzy zadaniami w projekcie można dokonywać wyłącznie na zaplanowane we wniosku o dofinansowanie wydatki (możliwy wzrost wartości jednostki, a nie liczby jednostek.
2.Przesunięciabudżecie nie mogą mieć wpływu na aktualną wartość dofinansowania projektu określoną w umowie od dofinansowanie.
3.Limit 30tys. zostaje zniesiony dla:
-umów zawartych z wykonawcąwyniku postępowaniazamówienie publiczne w okresie od 1.02.2020;
-umów,które zostały aneksowane zgodnieKomunikatem dotyczącym dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie(zasada konkurencyjności)w związkuwystąpieniem siły wyższej z 16.04.2020 (dotyczy polskich beneficjentów).
4. Odpowiednie zmiany finansowe należy wprowadzać zgodnieobowiązującą procedurą i zasadami określonymiPodręczniku beneficjenta (rozdział6.3.) z zastrzeżeniem,że komunikatem z 2.04.2020 wprowadzono możliwość zgłoszenia zmian do projektu ponad wskazane w Podręczniku beneficjenta limity częstotliwości ich zgłaszania.

Zobacz również
Byliśmy na XXVI Kongresie Zdruzenia Euroregion Tatry
W dniu 17.09.2020 r. przedstawiciele Związku Euroregion "Tatry" i Europejskiego Ugrupowania Wspólpracy Terytorialnej TATRY uczestniczyli w obradach XXVI Kongresu Zdruzenia Euroregion Tatry, który odbył się w Liptowskim Mikulaszu.
Praca Biurowa w Euroregionie „Tatry” w Nowym Targu
Zatrudnimy osobę do pracy w biurze Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu. Umowa o pracę na pełny etat. Praca związana z obsługą projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Mile widziane doświadczenie w tym zakresie oraz znajomość języka słowackiego.
Wrześniowe posiedzenie Grupy Roboczej ds.przygotowania nowego programu Interreg ws. mikroprojektów
W środę, 16 września 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Tym razem w centrum zainteresowania Grupy znalazł się Fundusz Małych Projektów na lata 2021-2027.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij