Ładowanie...

Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel

PARTNER WIODĄCY: Gmina Szaflary

PARTNER SŁOWACKI: Obec Podbiel

TYP MIKROPROJEKTU: wspólny

OKRES REALIZACJI: 01-2017 – 10-2017

WARTOŚĆ PROJEKTU: 115 805,41 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 98 434,59 EUR

 

Mikroprojekt Gminy Szaflary i Obec Podbiel, to kolejne przedsięwzięcie polskich i słowackich samorządów wpisujące się w szerszą koncepcję budowy strategicznego produktu pogranicza – Historyczno – kulturowo - przyrodniczego Szlaku wokół Tatr.


Obie partnerskie miejscowości położone są na Historyczno-kulturowo-przyrodniczym Szlaku wokół Tatr. Główna trasa Szlaku przebiega na terenie Gminy Szaflary przez wieś Zaskale, natomiast po stronie słowackiej w Obec Nižná bezpośrednio sąsiadującej z Obec Podbiel. Trasa Szlaku jest nieprzypadkowa - zarówno Gmina Szaflary, jak i Obec Podbiel mają na swoim obszarze wiele atrakcji historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Możemy wśród nich wymienić m.in. Chałupę Doruli w Szaflarach z obrazem namalowanym farbą olejną wprost na płazach budynku, czy pozostałości huty z XIX w. w Podbielu.


Partnerzy dostrzegając, że te unikatowe miejsca na mapie Szlaku są mało znane, a ich potencjał jest niewystarczająco zagospodarowany podjęli się realizacji wspólnych działań polegających przede wszystkim na wytyczeniu turystycznych tras łącznikowych ze Szlakiem wokół Tatr, oznakowaniu miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz budowie infrastruktury towarzyszącej.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Oznakowanie nowych szlaków rowerowych

Jednym z produktów mikroprojektu są oznakowane nowe szlaki rowerowe w Gminie Szaflary (nr 111, 112 i 114) o łącznej długości 19,6 km. Prowadzą one od Szlaku wokół Tatr do najciekawszych pod względem kulturowym i przyrodniczym miejsc na terenie Gminy Szaflary takich jak: Skałka Rogoźnicka, Chałupa Anny Doruli, Zamek w Szaflarach, Góra Ranisberg, Kościół św.Andrzeja Apostoła oraz Zespół Podworski.

W Gminie Szaflary zadbano także o infrastrukturę dla użytkowników Szlaku. Przy szkole w Maruszynie wybudowano plac rekreacyjno - edukacyjny z miejscami postojowymi oraz wykonano i wyposażono w lunety miejsce widokowe, z którego podziwiać można panoramę Tatr.

Z kolei u partnera słowackiego - Obec Podbiel wytyczony i oznakowany został szlak turystyczny o długości 13,7 km łączący się z istniejąca ścieżką rowerową Szlaku wokół Tatr w Obec Nižná. Szlak prowadzi z Niżnej wzdłuż brzegu rzeki Orawy do Podbiela, gdzie znajduje się rezerwat architektury Bobrowa Rola, a następnie pod Czerwoną Skałę, w pobliżu której wykonano miejsca postojowe z zadaszoną wiatą. Dalej trasa szlaku biegnie do rezerwatu przyrody Biała Skała, a stąd w kierunku Podbiela i do Huty Franciszka

Publikacja pt. „Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel”

Mapy wytyczonych ścieżek rowerowych oraz opis atrakcji w obu gminach partnerskich znaleźć można w wydanej w ramach projektu polsko-słowackiej publikacji dostępnej onlinena stronie Gminy Szaflary.

Festyn rowerowy w Maruszynie

Infrastruktura wykonana w ramach mikroprojektu stanowiła niezbędną bazę do realizacji wielu działań miękkich.

W październiku 2017 r. zorganizowano festyn rowerowy w Maruszynie z udziałem polskich i słowackich uczestników. W ramach imprezy odbył się wspólny rajd rowerowy nowo wytyczonymi szlakami rowerowymi do Skałki Rogoźnickiej i dalej w kierunku Szlaku wokół Tatr. Prowadzone były także warsztaty rowerowe, podczas których można było m.in. uzyskać fachowe porady na temat serwisowania rowerów.

Warsztaty dla dzieci

Z kolei uczniowie podstawówki w trakcie zorganizowanych w Maruszynie Górnej czterech warsztatów mieli okazję nie tylko nauczyć się rozpoznawać i nazywać tatrzańskie szczyty, ale także poznać różnorodne techniki artystyczne (m.in. linoryt, malowanie na płótnie, fotografia), które pomogły im uchwycić malowniczą panoramę Tatr.

 

Wszystkie te działania zrealizowane w partnerstwie Gminy Szaflary i Obec Podbiel wzbogaciły ofertę turystyczną partnerów.


Pozwoliły także udostępnić i upowszechnić wśród mieszkańców i turystów mało znane i dotąd niewystarczająco wykorzystane walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego tych obszarów. Wpłynęły również korzystnie na aktywizację społeczności lokalnych, które w pobliżu Szlaku rozwijają nowe usługi turystyczne, np. wypożyczalnie rowerów, nart biegowych, usługi gastronomiczne i noclegowe.

 

 

Zobacz również
I Forum słowackie
W najbliższy piątek, tj. 25 stycznia 2019 r. w Jasionce koło Rzeszowa odbędzie się I Forum Słowackie.
Otwarcie wystawy "Polsko-słowackie braterstwo broni - Bitwa Limanowska 1914" w Muzeum w Kieżmarku
8 lutego 2019 roku (piątek) o godz. 17.00 w Muzeum w Kieżmarku odbędzie się otwarcie wystawy "Polsko-słowackie braterstwo broni - bitwa limanowska 1914".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij