Ładowanie...

Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel

PARTNER WIODĄCY: Gmina Szaflary

PARTNER SŁOWACKI: Obec Podbiel

TYP MIKROPROJEKTU: wspólny

OKRES REALIZACJI: 01-2017 – 10-2017

WARTOŚĆ PROJEKTU: 115 805,41 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 98 434,59 EUR

 

Mikroprojekt Gminy Szaflary i Obec Podbiel, to kolejne przedsięwzięcie polskich i słowackich samorządów wpisujące się w szerszą koncepcję budowy strategicznego produktu pogranicza – Historyczno – kulturowo - przyrodniczego Szlaku wokół Tatr.


Obie partnerskie miejscowości położone są na Historyczno-kulturowo-przyrodniczym Szlaku wokół Tatr. Główna trasa Szlaku przebiega na terenie Gminy Szaflary przez wieś Zaskale, natomiast po stronie słowackiej w Obec Nižná bezpośrednio sąsiadującej z Obec Podbiel. Trasa Szlaku jest nieprzypadkowa - zarówno Gmina Szaflary, jak i Obec Podbiel mają na swoim obszarze wiele atrakcji historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Możemy wśród nich wymienić m.in. Chałupę Doruli w Szaflarach z obrazem namalowanym farbą olejną wprost na płazach budynku, czy pozostałości huty z XIX w. w Podbielu.


Chałupa Anny Doruli w Szaflarach, fot. Pstrykawka.pl


Partnerzy dostrzegając, że te unikatowe miejsca na mapie Szlaku są mało znane, a ich potencjał jest niewystarczająco zagospodarowany podjęli się realizacji wspólnych działań polegających przede wszystkim na wytyczeniu turystycznych tras łącznikowych ze Szlakiem wokół Tatr, oznakowaniu miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz budowie infrastruktury towarzyszącej.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Oznakowanie nowych szlaków rowerowych

Jednym z produktów mikroprojektu są oznakowane nowe szlaki rowerowe w Gminie Szaflary (nr 111, 112 i 114) o łącznej długości 19,6 km. Prowadzą one od Szlaku wokół Tatr do najciekawszych pod względem kulturowym i przyrodniczym miejsc na terenie Gminy Szaflary takich jak: Skałka Rogoźnicka, Chałupa Anny Doruli, Zamek w Szaflarach, Góra Ranisberg, Kościół św.Andrzeja Apostoła oraz Zespół Podworski.Wykonane oznakowanie, fot. archiwum Związku Euroregion „Tatry”


W Gminie Szaflary zadbano także o infrastrukturę dla użytkowników Szlaku. Przy szkole w Maruszynie wybudowano plac rekreacyjno - edukacyjny z miejscami postojowymi oraz wykonano i wyposażono w lunety miejsce widokowe, z którego podziwiać można panoramę Tatr.


     

Plac rekreacyjno-edukacyjny w Maruszynie, fot. archiwum Związku Euroregion „Tatry”


Z kolei u partnera słowackiego - Obec Podbiel wytyczony i oznakowany został szlak turystyczny o długości 13,7 km łączący się z istniejąca ścieżką rowerową Szlaku wokół Tatr w Obec Nižná. Szlak prowadzi z Niżnej wzdłuż brzegu rzeki Orawy do Podbiela, gdzie znajduje się rezerwat architektury Bobrowa Rola, a następnie pod Czerwoną Skałę, w pobliżu której wykonano miejsca postojowe z zadaszoną wiatą. Dalej trasa szlaku biegnie do rezerwatu przyrody Biała Skała, a stąd w kierunku Podbiela i do Huty Franciszka.


Publikacja pt. „Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel”

Mapy wytyczonych ścieżek rowerowych oraz opis atrakcji w obu gminach partnerskich znaleźć można w wydanej w ramach projektu polsko-słowackiej publikacji dostępnej online na stronie Gminy Szaflary.
Festyn rowerowy w Maruszynie

Infrastruktura wykonana w ramach mikroprojektu stanowiła niezbędną bazę do realizacji wielu działań miękkich.

W październiku 2017 r. zorganizowano festyn rowerowy w Maruszynie z udziałem polskich i słowackich uczestników. W ramach imprezy odbył się wspólny rajd rowerowy nowo wytyczonymi szlakami rowerowymi do Skałki Rogoźnickiej i dalej w kierunku Szlaku wokół Tatr. Prowadzone były także warsztaty rowerowe, podczas których można było m.in. uzyskać fachowe porady na temat serwisowania rowerów.Festyn, fot. archiwum Gminy Szaflary

Warsztaty dla dzieci

Z kolei uczniowie podstawówki w trakcie zorganizowanych w Maruszynie Górnej czterech warsztatów mieli okazję nie tylko nauczyć się rozpoznawać i nazywać tatrzańskie szczyty, ale także poznać różnorodne techniki artystyczne (m.in. linoryt, malowanie na płótnie, fotografia), które pomogły im uchwycić malowniczą panoramę Tatr.

      

Warsztaty plastyczne, fot. archiwum Gminy Szaflary


Wszystkie te działania zrealizowane w partnerstwie Gminy Szaflary i Obec Podbiel wzbogaciły ofertę turystyczną partnerów.


Pozwoliły także udostępnić i upowszechnić wśród mieszkańców i turystów mało znane i dotąd niewystarczająco wykorzystane walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego tych obszarów. Wpłynęły również korzystnie na aktywizację społeczności lokalnych, które w pobliżu Szlaku rozwijają nowe usługi turystyczne, np. wypożyczalnie rowerów, nart biegowych, usługi gastronomiczne i noclegowe.


Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj. 

Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij