Ładowanie...

CSS STUDIENKA Novoť

Stowarzyszenie CSS STUDIENKA Novoť z Kraku Żylińskiego na Słowacji zaprasza podmioty z Polski do partnerstwa w przygotowywanym przez siebie mikroprojekcie indywidualnym z zakresu edukacji transgranicznej. 
W ramach  działań mikroprojektu zaplanowanych na maj-wrzesień 2021 odbędą się szkolenia dla pracowników służb socjalnych mające na celu poprawę dostępu do odbiorców usług społecznych.

W związku z tym, że mikroprojekt ma charakter indywidualny wszystkie działania finansowane są przez stronę słowacką, a rola partnera polskiego polega na współpracy i działaniach realizowanych przez CSS STUDIENKA Novoť. Dzięki udziałowi w tym mikroprojekcie partner polski ma szanse zdobyć doświadczenie w szkoleniu pracowników w zakresie usług socjalnych i poznać nowe metody działań edukacyjnych.
 
Oferta Stowarzyszenia znajduje się poniżej.
Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij