Ładowanie...

Jeden duch po dwóch stronach granicy - ocalamy wspólne dziedzictwo kultury chrześcijańskiej

Jeden duch po dwóch stronach granicy - ocalamy wspólne dziedzictwo kultury chrześcijańskiej

Gmina Raciechowice z Powiatu Myślenice jako partner wiodący zainicjowała zrealizowanie interesującego transgranicznego mikroprojektu przy współpracy trzech partnerów z gmin słowackich: Głodówka, Witanowa i Czymchowa.

Mikroprojekt ten zakłada ochronę materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury chrześcijańskiej na obszarze powyższych gmin po obu stronach granicy. Realizacja tego projektu przyczyni się do zachowania przed zniszczeniem kapliczek oraz krzyży będących świadectwem religijności mieszkańców obszaru, będących ważnym dla nich elementem życia i na stałe wpisujących się w krajobraz dziedzictwa kulturowego czterech gmin, a nawet szerzej – całego pogranicza. Dla odwiedzających obiekty te będą swoistym „przystankiem” podczas poznawania pogranicza, a planowana do wydania w ramach mikroprojektu mapka z wartymi zobaczenia obiektami sakralnymi na trasie z Raciechowic po Czymchową, będzie stanowić przydatny przewodnik po obszarze i zawierać opisy odnowionych w ramach zadania kapliczek i krzyży, budując przy tym ważną gałąź gospodarki jaką jest turystyka religijna stanowiąca szczególnie dla mieszkańców miejscowości na pograniczu polsko-słowackim powód do przypomnienia wspólnych korzeni.

Wartość całkowita mikroprojektu wynosi 127 241,04 Euro.

Kapliczki i krzyże mówią nam wiele o ludziach, o historii i zwyczajach panujących na pograniczu. Należy o nich pamietać bowiem na stałe wpisały się w ten krajobraz. Są tu można powiedzieć „od zawsze”. Były świadectwem wielu lokalnych tragedii, pełniły też rolę "drogowskazów". Dzisiaj są miejscem kultu, nabożeństw, wyrazem potrzeby modlitwy. Obiekty tego rodzaju, stanowiące element dziedzictwa kulturowego "wołają" dzisiaj o zachowanie w swojej pierwotnej formie.

Zobacz również
Wystawa prac rękodzieła ludowego w Poroninie
Gmina Poronin serdecznie zaprasza na wystawę prac rękodzieła ludowego, która odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. w godzinach 11.00-14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. J.Piłsudskiego 2.
Informacja o wydłużeniu trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został wydłużony do dnia 31.05.2019 r. (piątek) do godz. 15:00
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij