Ładowanie...

Kultura bez barier – cykl wydarzeń promujących kulturę i sztukę polsko – słowackich Beskidów

PARTNER WIODĄCY: Centrum Kultury w Korzennej 

PARTNER SŁOWACKI:   Obec Raslavice

TYP MIKROPROJEKTU: wspólny

OKRES REALIZACJI: 04-2018 – 10-2018

WARTOŚĆ PROJEKTU: 93 197,10 EUR w tym dofinansowanie z EFRR: 77 217,53 EUR
Wraz z początkiem kwietnia 2018 roku Centrum Kultury w Korzennej i Obec Raslavice przystąpiły do realizacji mikroprojektu wspólnego, którego głównym celem było zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kultury ludowej Beskidów polskich i słowackich. A to wszystko, aby ponieść poziom atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego.


 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Potancówka na pograniczu


Po stronie polskiej potańcówka odbyła się 15 lipca 2018 r. podczas Jarmarku korzeńskiego, a po stronie słowackiej w dniu 15 września 2018 r. w trakcie pożegnania lata. Podczas tych imprez swoje programy zaprezentowały zespoły folklorystyczne z Polski i ze Słowacji. Polskę reprezentowały Janczowioki i Małe Janczowioki, a południowych sąsiadów Raslavican i Raslavicanik Zespoły zaprezentowały widowiska obrazujące dawną zabawę wiejską z charakterystycznymi tańcami i śpiewem po obu stronach granicy.


     

                                                                                                                                            Fot. archiwum Centrum Kultury w Korzennej


Dodatkową atrakcją była plenerowa szkoła tańca ludowego, którą poprowadzili choreografowie z Polski i ze Słowacji. Była to niepowtarzalna okazja dla mieszkańców pogranicza oraz turystów, aby spróbować zatańczyć polkę, oberka, czy czardasza. Licznie przybyli uczestnicy imprez mogli również posmakować tradycyjnych potraw polskiej i słowackiej kuchni regionalnej.


     

Fot. archiwum Centrum Kultury w Korzennej


Szkoła rzemiosła i rękodzieła


Pierwsza z plenerowych szkół rzemiosła i rękodzieła odbyła się w dniach 23-24 czerwca 2018 r. w Raslawicach,a druga 25 - 26.08.2018 r. w Korzennej.


     

                                                                                                      Fot. archiwum Centrum Kultury w Korzennej


W trakcie tych wydarzeń 3 osoby z Polski oraz 3 ze Słowacji prezentowały swoje umiejętności mieszkańcom pogranicza polsko słowackiego – głównie dzieciom i młodzieży oraz turystom przebywającym w tym czasie w obu miejscowościach. Rękodzielnicy zaproponowali mieszkańcom obu gmin udział w warsztatach twórczych w zakresie m.in. bibułkarstwa, hafciarstwa, i zdobnictwa artystycznego. Zadanie to służyło poznaniu tradycji i kultury obszaru partnera przede wszystkim przez młode osoby z terenu gmin partnerskich.


     

                                                                                                                                  Fot. archiwum Centrum Kultury w Korzennej


Wydanie materiałów promocyjnych


Zadanie to obejmowało przeprowadzenie badań etnograficznych oraz wydanie polsko-słowackiej publikacjiporuszającej tematykę tańca, muzyki, rękodzieła, kulinariów i zwyczajów z końca XIX i początku XX w. na terenie pogranicza na przykładzie gmin partnerskich. Przygotowano także spoty promocyjne w telewizji i radio oraz dzwonek na telefon z ludową melodią pochodzącą z pogranicza.


Dzwonek na telefon w polskiej wersji językowej można pobrać tutaj, a w słowackiej tutaj.


Cykl transgranicznych wydarzeń kulturalnych i opracowanie transgranicznych produktów medialnych przyczyniły się do promocji unikatowych zasobów kultury ludowej Beskidów jako produktu turystyki kulturowej oraz wzmocnienia integracji transgranicznej w gminach partnerskich poprzez budowanie wspólnej tożsamości w oparciu o wartości kultury ludowej Beskidów polskich i słowackich


Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.


 


Zobacz również
Muzea otwarte - rękodzieło, rzemiosło w skansenie i Internecie-zapraszamy do lektury ostatniego wpisu na blogu EUWT TATRY!
O nowej odsłonie tradycyjnych muzeów przeczytacie w ostatnim wpisie na blogu EUWT TATRY o współpracy transgranicznej. Dziękujemy, że byliście z nami w trakcie tej szesnastoodcinkowej podróży przez pogranicze polsko-słowackie!
O szansach dla pogranicza polsko-słowackiego w dobie nowej perspektywy finansowej na  XXVII Kongresie Związku Euroregion "Tatry"
Uczestnicy XXVII Kongresu Związku Euroregion "Tatry", który obradował w dniu 28.04.2021 r. w Nowym Targu oraz w formie on-line dyskutowali m.in. na temat szans, jakie dla pogranicza polsko-słowackiego może przynieść perspektywa finansowa 2021-2027.
Polsko - słowackie Święto Konia
W ostatnich latach Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zrealizowało kilka filmów o ginących tradycyjnych rzemiosłach. Jeden z nich pokazuje jak buduje się instrumenty pasterskie. Drugi dotyczy budowy dud podhalańskich. Tym razem powstał film mający za zadanie pokazać i przypomnieć ginący zawód jaki wiąże się z podkuwaniem koni. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij