Ładowanie...

Miasto dla ludzi – ludzie dla miasta

PARTNER WIODĄCY: Mesto Poprad

PARTNER POLSKI: Gmina Miasto Zakopane 

TYP MIKROPROJEKTU: wspólny

OKRES REALIZACJI: 08-2017 – 05-2018

WARTOŚĆ PROJEKTU: 65 153,35 EUR w tym dofinansowanie z EFRR: 55 380,34 EUR 

To mikroprojekt wspólny realizowany przez dwóch długoletnich partnerów transgranicznych: Miasto Zakopane i Miasto Poprad. Nawiązuje on do wcześniejszych wspólnych działań tych miast na rzecz rozwoju ruchu turystycznego pod Tatrami.


Tym razem partnerzy projektu postawili na otwartą formułę, która pozwoliła zaangażować w realizację zaplanowanych działań zarówno polskie i słowackie samorządy, jaki instytucje kultury, ochrony przyrody oraz przedsiębiorców.GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Zorganizowanie warsztatów tematycznych


Pierwszą płaszczyzną współpracy przedstawicieli Miasta Zakopane i Miasta Poprad w ramach mikroprojektu był cykl warsztatów tematycznych. Po stronie słowackiej warsztaty odbyły się w Popradzie w dniach 19 – 20 października 2017 r. To dwudniowe międzynarodowe spotkanie odbywające się pod hasłem „Podtatrzańskie wyspy impulsów innowacyjnych w rozwoju ruchu turystycznego” zorientowane było przede wszystkim na promocję dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W programie znalazły się liczne prelekcje związane z tą tematyką dotyczące m.in.:

-kulturowego i przyrodniczego kapitału pogranicza,

-możliwości poniesienia jakości promocji pogranicza,

-nowych trendów w ruchu turystycznym – turystyki miejskiej.


          

Fot.archiwum Miasta Poprad


Komplementarne warsztaty pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako potencjał rozwoju turystyki pogranicza polsko-słowackiego” odbyło się w dniach 21-22 maja 2018 r. w Zakopanem. Podobnie jak po stronie słowackiej warsztaty obejmowały tematykę związaną z promocją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, trendami w ruchu turystycznym obszaru pogranicza, zagadnieniami transgranicznego transportu oraz ochroną przyrody. W drugim dniu warsztatów można było oglądać występy lokalnych artystów z Polski i Słowacji oraz prezentacje wystawców (m.in. polscy i słowaccy twórcy ludowi i rękodzieła, Tatrzański Park Narodowy, Muzeum Tatrzańskie, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu).


     

Fot.archiwum Miasta Zakopane


Podczas warsztatów oprócz prelekcji i dyskusji zaprezentowano aplikację mobilną stanowiącą interaktywny przewodnik po atrakcjach miast partnerskich. Podsumowano także realizowany przez Miasto Zakopane i Miasto Poprad w latach 2017-2018 mikroprojekt pn. „Miasto dla ludzi - ludzie dla miasta”.


     

 Fot.archiwum Miasta Zakopane


Opracowanie aplikacji mobilnej „Miasto dla ludzi – ludzie dla miasta”


Partnerzy wspólnie stworzyli aplikację, która zapewnia kompleksowy przegląd atrakcji przyrodniczych, zabytków kultury (np. Muzeum Tatrzańskiego, czy Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach) oraz dodatkowe informacje o Popradzie i Zakopanem.


Dzięki tej aplikacji każdy użytkownik może wygodnie zaplanować swoją podróż według kategorii, łatwo poruszać się w obu miastach i cieszyć się najlepszym możliwym pobytem w Popradzie i Zakopanem. W ramach dalszej współpracy partnerów współpracy aplikacja będzie aktualizowana i wzbogacana o dodatkowe funkcje i atrakcje.
Aplikacja jest bezpłatna. Można ją pobrać na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS w sklepie AppStore oraz z systemem Android w sklepie GooglePlay. Aplikacja może być również używana w trybie offline.


Połączenie wysiłków miast partnerskich Popradu i Zakopanego przyczyniło się do poprawy usług turystycznych oraz uczynienia obszaru przygranicznego bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów, a to wszystko dzięki opracowaniu wspólnego systemu promocji piękna pogranicza.


Nowatorski sposób prezentowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miast partnerskich, jakim jest aplikacja wpisuje się także w aktualne trendy spędzania wolnego czasu.


Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.

 

Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij