Ładowanie...

Na pograniczu kultur

PARTNER WIODĄCY: Gminny Ośrodek Kultury w Ropie

PARTNER SŁOWACKI: Obec Kružlov

TYP MIKROPROJEKTU: wspólny

OKRES REALIZACJI: 05-2017 – 10-2017

WARTOŚĆ PROJEKTU: 13 739,10 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 11 678,23 EUR 

„Mały wielki projekt” – tak pokrótce można zdefiniować mikroprojekt wspólny pt. „Na pograniczu kultur” zrealizowany w roku 2017 przez Gminny Ośrodek Kultury w Ropie we współpracy z Obec Kružlov.


Fot. www.pixabay.com

 


Te dwa stosunkowo niewielkie podmioty podjęły się bowiem wdrożenia tematu, który od lat pozostawał nieco zaniedbany. Prowadzenie wspólnej obsługi turystycznej na obszarze pogranicza wydaje się być rzeczą oczywistą. Tymczasem mimo, że region pogranicza polsko-słowackiego ma wszelkie predyspozycje do bycia krainą turystyczną, to jednak dotychczas brakowało stałej współpracy transgranicznej między instytucjami kultury z powiatu gorlickiego i bardejowskiego oraz osobami zajmującymi się na tym obszarze promocją, organizacją wydarzeń kulturalnych i udzielaniem informacji turystycznej.


W celu nawiązania stałej współpracy między tymi podmiotami partnerzy zorganizowali cykl spotkań dotyczących podniesienia jakości obsługi mieszkańców i turystów zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych i zwiedzaniem obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Spotkania warsztatowe


W ramach mikroprojektu partnerzy zorganizowali 5 spotkań warsztatowych, w których wzięło udział łącznie 30 osób (przedstawicieli 5 gmin powiatu gorlickiego i Obec Kružlov).


W trakcie PIERWSZEGO SPOTKANIA zorganizowanego w Klimkówce w gminie Ropa w dniu 02.06.2017 r. uczestnicy przeanalizowali problem braku wspólnej oferty i informacji turystycznej. Dalsza część zajęć, która prowadzona była przez pana Tomasza Zająca dotyczyła integracji uczestników, nabycia umiejętności interpersonalnych, komunikacji z partnerem z zagranicy, wzajemnego poznania osób i instytucji.


Fot.archiwum GOK w Ropie

 


DRUGIE WARSZTATY, które przeprowadzono w Wysowej – Zdroju dotyczyły obiektów dziedzictwa kulturowego. Pierwsza część spotkania prowadzonego przez pana Piotra Jasiona poświęcona była prezentacji ofert instytucji i obiektów kultury, zaś w drugiej części spotkania odbyły się zajęcia praktyczne, na których uczestnicy budowali wspólną propozycję oferty zwiedzania atrakcji kulturowych pogranicza.


Fot.archiwum GOK w Ropie


 

KOLEJNE SPOTKANIE zorganizowane tym razem przez partnera słowackiego w Kružlowie w dniu 09.07.2017 r. miało na celu zapoznanie uczestników z ofertą rzemieślników i artystów Beskidu Niskiego w kontekście oferty turystycznej. Efektem tych warsztatów jest mapa rzemiosła i rękodzieła Beskidu Niskiego.


     

Fot.archiwum GOK w Ropie


 

Uczestnicy CZWARTEGO SPOTKANIA warsztatowego, które odbyło się w dniu 01.08.2017 r. całkowicie skupili się na florze i faunie pogranicza przygotowując m.in. założenia projektu dotyczącego programu zwiedzania miejscowości przygranicznych, której tematem wiodącym będą atrakcje przyrodnicze.


     

Fot.archiwum GOK w Ropie

 


Tematem OSTATNIEGO ZE SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH, które miało miejsce dnia 29.09.2017 r.w Bardejowie była kuchnia pogranicza. W trakcie warsztatów odbył się wykład dotyczący dziedzictwa i współczesnej oferty potraw kulinarnych kuchni polskiej i słowackiej połączony z degustacją.

 

     

Fot.archiwum GOK w Ropie

 


Zorganizowanie konferencji


Efekty realizacji projektu zaprezentowane zostały jesienią 2017 r. na konferencji podsumowującej realizację mikroprojektu. Podczas konferencji przedstawiono efekty warsztatów–wspólną ofertę pogranicza polsko - słowackiego. W ramach projektu przygotowane zostały narzędzia promujące ofertę turystyczną i kulturalną pogranicza oraz zaprezentowany został pakiet ofert powstały w trakcie warsztatów (opublikowany również został na stronach internetowych partnerów projektu oraz instytucji, których pracownicy wzięli udział w projekcie).

 

     

Fot.archiwum GOK w Ropie

 


Łączna wartość projektu to ok. 13 tys. euro z tego blisko 7 tys. euro dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie.


Te środki przeznaczono na naukę współpracy transgranicznej i prowadzenia wspólnej obsługi turystycznej: od udzielenia informacji po oprowadzanie wycieczek po atrakcjach kulturowych pogranicza oraz organizację wspólnych wydarzeń kulturalnych.Tym samym osoby uczestniczące w warsztatach zdobyły praktyczną wiedzę i umiejętności, które otworzyły ich na współpracę i dały kompetencje obsługi informacyjnej w szerokim wymiarze pogranicza.

 

Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij