Ładowanie...

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju

PARTNER WIODĄCY: Gmina Kamienica

PARTNER SŁOWACKI: Obec Smiżany   

TYP MIKROPROJEKTU: indywidualny

OKRES REALIZACJI: 04-2017 – 12-2017

WARTOŚĆ PROJEKTU: 31 242,00 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 26 555,70 EUR


 

„Przekrocz z nami Wrota Raju i zwiedzaj nowy, międzynarodowy region turystyczny” – tym hasłem partnerzy mikroprojektu: Gmina Kamienica i Obec Smižany zachęcają mieszkańców i turystów do odkrycia posiadanych przez nie walorów przyrodniczych i kulturowych.


Niewystarczające wykorzystanie tych zasobów, tj. Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju to bowiem główny impuls podjęcia przez Gminę Kamienica i Obec Smižany współpracy na polu wspólnych, transgranicznych działań.


W celu zwiększenia zasięgu oddziaływania partnerzy tego mikroprojektu indywidualnego w ramach realizowanych działań połączyli innowacyjne formy promocji Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju z tymi tradycyjnymi. W ten sposób stworzyli atrakcyjną ofertę skierowaną zarówno do amatorów nowinek technicznych: aplikacji mobilnych, stron internetowych, jak i miłośników tradycyjnych narzędzi informacji i promocji: przewodników i map.


GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Strona internetowa


Strona internetowa www.uroczyska.pl poświęcona jest obszarom chronionym Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju oraz dziedzictwu kulturowemu tego obszaru. Strona zawiera szereg informacji dotyczących nie tylko Gminy Kamienica i Obec Smižany, ale także fauny i flory obu parków i ich atrakcji turystycznych.
Aplikacja mobilna


Aplikacja mobilna "Wrota Raju” to bezpłatna aplikacja – przewodnik po najpiękniejszych i najciekawszych miejscach w obrębie polsko - słowackiego uroczyska. Pod tą wspólną nazwą partnerzy ukryli właśnie Gorczański Park Narodowy wraz z przyległymi miejscowościami oraz Park Narodowy Słowacki Raj i jego okolice. Aplikacja powstała jako serwis wspomagający portal internetowy.
Mapa turystyczna


Mapa turystyczna Gminy Kamienica i Obec Smižany zawiera podstawowe informacje o GPN i Słowackim Raju. Znaleźć w niejmożna m.in miejsca występowania flory i fauny. Mapa Gminy Kamienica dostępna jest tutaj, a mapa Obec Smiżany - tutaj. 

 

Przewodnik


Przewodnik w ciekawy sposób prezentuje folklor i prowadzi na spotkanie z zespołami regionalnymi z polskiej Kamienicy i słowackich Smiżan. Można go pobrać pod linkiem: www.kamienica.net.pl/files/files/Folder.pdf
Polsko-słowacka impreza plenerowa


W ramach projektu zorganizowana została również w dniu 30.07.2017 r. w Kamienicy polsko-słowacka impreza plenerowa prezentująca kulturę obszaru obu partnerów, w tym rękodzielnictwo, sztukę kulinarną, muzykę oraz ich walory turystyczne.


     

Polsko-słowacka impreza plenerowa  w Kamienicy, fot.archiwum Gminy Kamienica


 

Ten mikroprojekt to przykład, który potwierdza, że działania realizowane w nowym transgranicznym partnerstwie są równie skuteczne jak działania wdrażane przez wieloletnich partnerów. Szczególnie, gdy dotyczą one opracowania nowych narzędzi promocyjnych

 

Więcej informacji oprojekcie możne znaleźć tutaj.

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij