Ładowanie...

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju

PARTNER WIODĄCY: Gmina Kamienica

PARTNER SŁOWACKI: Obec Smiżany   

TYP MIKROPROJEKTU: indywidualny

OKRES REALIZACJI: 04-2017 – 12-2017

WARTOŚĆ PROJEKTU: 31 242,00 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 26 555,70 EUR


 

„Przekrocz z nami Wrota Raju i zwiedzaj nowy, międzynarodowy region turystyczny” – tym hasłem partnerzy mikroprojektu: Gmina Kamienica i Obec Smižany zachęcają mieszkańców i turystów do odkrycia posiadanych przez nie walorów przyrodniczych i kulturowych.


Niewystarczające wykorzystanie tych zasobów, tj. Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju to bowiem główny impuls podjęcia przez Gminę Kamienica i Obec Smižany współpracy na polu wspólnych, transgranicznych działań.


W celu zwiększenia zasięgu oddziaływania partnerzy tego mikroprojektu indywidualnego w ramach realizowanych działań połączyli innowacyjne formy promocji Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju z tymi tradycyjnymi. W ten sposób stworzyli atrakcyjną ofertę skierowaną zarówno do amatorów nowinek technicznych: aplikacji mobilnych, stron internetowych, jak i miłośników tradycyjnych narzędzi informacji i promocji: przewodników i map.


GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Strona internetowa


Strona internetowa www.uroczyska.pl poświęcona jest obszarom chronionym Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju oraz dziedzictwu kulturowemu tego obszaru. Strona zawiera szereg informacji dotyczących nie tylko Gminy Kamienica i Obec Smižany, ale także fauny i flory obu parków i ich atrakcji turystycznych.
Aplikacja mobilna


Aplikacja mobilna "Wrota Raju” to bezpłatna aplikacja – przewodnik po najpiękniejszych i najciekawszych miejscach w obrębie polsko - słowackiego uroczyska. Pod tą wspólną nazwą partnerzy ukryli właśnie Gorczański Park Narodowy wraz z przyległymi miejscowościami oraz Park Narodowy Słowacki Raj i jego okolice. Aplikacja powstała jako serwis wspomagający portal internetowy.
Mapa turystyczna


Mapa turystyczna Gminy Kamienica i Obec Smižany zawiera podstawowe informacje o GPN i Słowackim Raju. Znaleźć w niejmożna m.in miejsca występowania flory i fauny. Mapa Gminy Kamienica dostępna jest tutaj, a mapa Obec Smiżany - tutaj. 

 

Przewodnik


Przewodnik w ciekawy sposób prezentuje folklor i prowadzi na spotkanie z zespołami regionalnymi z polskiej Kamienicy i słowackich Smiżan. Można go pobrać pod linkiem: www.kamienica.net.pl/files/files/Folder.pdf
Polsko-słowacka impreza plenerowa


W ramach projektu zorganizowana została również w dniu 30.07.2017 r. w Kamienicy polsko-słowacka impreza plenerowa prezentująca kulturę obszaru obu partnerów, w tym rękodzielnictwo, sztukę kulinarną, muzykę oraz ich walory turystyczne.


     

Polsko-słowacka impreza plenerowa  w Kamienicy, fot.archiwum Gminy Kamienica


 

Ten mikroprojekt to przykład, który potwierdza, że działania realizowane w nowym transgranicznym partnerstwie są równie skuteczne jak działania wdrażane przez wieloletnich partnerów. Szczególnie, gdy dotyczą one opracowania nowych narzędzi promocyjnych

 

Więcej informacji oprojekcie możne znaleźć tutaj.

Zobacz również
Euroregion "Tatry" przedłuża termin internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
Do dnia 30 czerwca br.
Związek Euroregion "Tatry" przedłużył termin składnia prac w ramach konkursu fotograficznego pn. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
Muzea otwarte - rękodzieło, rzemiosło w skansenie i Internecie-zapraszamy do lektury ostatniego wpisu na blogu EUWT TATRY!
O nowej odsłonie tradycyjnych muzeów przeczytacie w ostatnim wpisie na blogu EUWT TATRY o współpracy transgranicznej. Dziękujemy, że byliście z nami w trakcie tej szesnastoodcinkowej podróży przez pogranicze polsko-słowackie!
O szansach dla pogranicza polsko-słowackiego w dobie nowej perspektywy finansowej na  XXVII Kongresie Związku Euroregion "Tatry"
Uczestnicy XXVII Kongresu Związku Euroregion "Tatry", który obradował w dniu 28.04.2021 r. w Nowym Targu oraz w formie on-line dyskutowali m.in. na temat szans, jakie dla pogranicza polsko-słowackiego może przynieść perspektywa finansowa 2021-2027.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij