Ładowanie...

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju

PARTNER WIODĄCY: Gmina Kamienica

PARTNER SŁOWACKI: Obec Smiżany   

TYP MIKROPROJEKTU: indywidualny

OKRES REALIZACJI: 04-2017 – 12-2017

WARTOŚĆ PROJEKTU: 31 242,00 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 26 555,70 EUR


 

„Przekrocz z nami Wrota Raju i zwiedzaj nowy, międzynarodowy region turystyczny” – tym hasłem partnerzy mikroprojektu: Gmina Kamienica i Obec Smižany zachęcają mieszkańców i turystów do odkrycia posiadanych przez nie walorów przyrodniczych i kulturowych.


Niewystarczające wykorzystanie tych zasobów, tj. Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju to bowiem główny impuls podjęcia przez Gminę Kamienica i Obec Smižany współpracy na polu wspólnych, transgranicznych działań.


W celu zwiększenia zasięgu oddziaływania partnerzy tego mikroprojektu indywidualnego w ramach realizowanych działań połączyli innowacyjne formy promocji Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju z tymi tradycyjnymi. W ten sposób stworzyli atrakcyjną ofertę skierowaną zarówno do amatorów nowinek technicznych: aplikacji mobilnych, stron internetowych, jak i miłośników tradycyjnych narzędzi informacji i promocji: przewodników i map.


GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Strona internetowa


Strona internetowa www.uroczyska.pl poświęcona jest obszarom chronionym Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju oraz dziedzictwu kulturowemu tego obszaru. Strona zawiera szereg informacji dotyczących nie tylko Gminy Kamienica i Obec Smižany, ale także fauny i flory obu parków i ich atrakcji turystycznych.
Aplikacja mobilna


Aplikacja mobilna "Wrota Raju” to bezpłatna aplikacja – przewodnik po najpiękniejszych i najciekawszych miejscach w obrębie polsko - słowackiego uroczyska. Pod tą wspólną nazwą partnerzy ukryli właśnie Gorczański Park Narodowy wraz z przyległymi miejscowościami oraz Park Narodowy Słowacki Raj i jego okolice. Aplikacja powstała jako serwis wspomagający portal internetowy.
Mapa turystyczna


Mapa turystyczna Gminy Kamienica i Obec Smižany zawiera podstawowe informacje o GPN i Słowackim Raju. Znaleźć w niejmożna m.in miejsca występowania flory i fauny. Mapa Gminy Kamienica dostępna jest tutaj, a mapa Obec Smiżany - tutaj. 

 

Przewodnik


Przewodnik w ciekawy sposób prezentuje folklor i prowadzi na spotkanie z zespołami regionalnymi z polskiej Kamienicy i słowackich Smiżan. Można go pobrać pod linkiem: www.kamienica.net.pl/files/files/Folder.pdf
Polsko-słowacka impreza plenerowa


W ramach projektu zorganizowana została również w dniu 30.07.2017 r. w Kamienicy polsko-słowacka impreza plenerowa prezentująca kulturę obszaru obu partnerów, w tym rękodzielnictwo, sztukę kulinarną, muzykę oraz ich walory turystyczne.


     

Polsko-słowacka impreza plenerowa  w Kamienicy, fot.archiwum Gminy Kamienica


 

Ten mikroprojekt to przykład, który potwierdza, że działania realizowane w nowym transgranicznym partnerstwie są równie skuteczne jak działania wdrażane przez wieloletnich partnerów. Szczególnie, gdy dotyczą one opracowania nowych narzędzi promocyjnych

 

Więcej informacji oprojekcie możne znaleźć tutaj.

Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij