Ładowanie...

Odnowa obiektów historyczno – przyrodniczych Liptova i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji

 

PARTNER WIODĄCY: Obec Liptovská Kokava

PARTNER POLSKI: Gmina Poronin    

TYP MIKROPROJEKTU: wspólny

OKRES REALIZACJI: 03-2017 – 02-2018

WARTOŚĆ PROJEKTU: 114 851,29 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 97 623,59 EUR


 

Realizowany od marca 2017 r. do lutego 2018 r. przez Obec Liptovská Kokava i Gminę Poronin mikroprojekt zakłada zarówno ochronę aspektu przyrodniczego, jak i aspektu kulturowego wspólnego dziedzictwa pogranicza.

 

Głównym zamierzeniem partnerów było stworzenie blisko pięćdziesięciokilometrowego transgranicznego szlaku łączącego istniejące ścieżki górskie i ścieżki rowerowe. Trasa szlaku prowadzi od obec Liptovská Kokava do Doliny Úzkej. Potem szlakiem turystycznym biegnie przez Dolinę Jamnícką aż na granicę słowacko-polską na szczycie Wołowiec. Następnie po stronie polskiej kontynuowana jest po szlaku turystycznymdo Doliny Chochołowskiej, biegnie po ścieżce rowerowej przez Kościelisko, Butorowy Wierch, Gubałówkę aż do Poronina, gdzie kończy się przy Gminnym Centrum Informacji i Promocji.

 

Mapa szlaku turystycznego Liptovská Kokava-Poronin dostępna jest na stonie: http://lkokava.sk/obnova_objektov_PL/


GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Modernizacja szlaku turystycznego Liptovská Kokava – Poronin po stronie słowackiej


W ramach zaplanowanych działań Obec Liptovská Kokava zmodernizowała odcinek Szlaku po stronie słowackiej oraz wykonała infrastrukturę towarzysząca dla użytkowników Szlaku (m.in. tablice informacyjne i miejsce odpoczynku).


Renowacja „Wańkówki” w Poroninie


Z kolei Gmina Poronin poddała renowacji jeden z zabytkowych budynków znajdujących się na trasie szlaku – tzw. „Wankówkę” w Poroninie. Jest to ważny obiekt historycznego i kulturalnego dziedzictwa w Gminie – obecnie mieści się w nim m.in. siedziba: Gminnego Centrum Informacji, Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, zespołu regionalnego „Regle”.


          

 

Wańkówka” w Poroninie po renowacji, fot. archiwum Gminy Poronin


 

W ramach projektu partnerzy zadbali także o nowoczesne formy promocji szlaku i znajdujących się na nim atrakcji, takie jak: portal internetowy, aplikacja mobilna i GPS. Odbyło się także otwarcie transgranicznego Szlaku w Jamnickiej Dolinie, w którym uczestniczyli przedstawiciele obu partnerów.


 

 

Otwarcie górskiego szlaku turystycznego w JamnickejDoline, fot. archiwum Gminy Poronin


 

Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.


Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij