Ładowanie...

Ogłoszenia i wyniki naborów

Związek Euroregion „Tatry”

w dniu 13.08.2021 r. ogłasza

VII nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych

w ramach projektu parasolowego

pt. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Mikroprojekty indywidualne o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach 3 osi priorytetowej pn. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

 

Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się wnioskodawców oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie internetowej Związku Euroregion „Tatry” http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

 

Wysokość środków przeznaczonych na VII nabór*:

III oś priorytetowa -  57 037,19 EUR

 

* Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w siódmym naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych w ramach poprzednich naborów.

 

Obszar wsparcia realizacji mikroprojektów :

po stronie polskiej obejmuje:

  • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
  • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
  • podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.

po stronie słowackiej obejmuje:

·        Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki).

  • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.

W ramach VII naboru dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie mikroprojekty indywidualne

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000,00 EUR

 

 

Poziom dofinansowania mikroprojektów:

Do 85% -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do 5% -  budżet państwa

Min. 10%  - wkład własny

 

Termin, sposób i miejsce składania wniosków:

Wnioski wypełnione w języku polskim i słowackim należy złożyć w wersji elektronicznej przez Generator wniosków i rozliczeńdostępny na stronie www.e-interreg.eu oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, do siedziby Związku Euroregion „Tatry” najpóźniej do dnia 03.09.2021 do godziny 15:00. Decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku (2 egzemplarze wydrukowanego, podpisanego
i opatrzonego pieczęciami wniosku z wszystkimi obowiązującymi załącznikami) w biurze Związku Euroregion „Tatry”, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

 

Inne ważne informacje:

  1. Zakończenie rzeczowe mikroprojektu nie może przekroczyć daty 31.12.2021 r.**

2.       Szczegółowe informacje  na temat zasad i kryteriów wsparcia mikroprojektów
w ramach Programu określają Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik Mikrobeneficjenta dostępne na stronie
www.pwt.euroregion-tatry.eu .

3.       Pakiet aplikacyjny znajduje się na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu .

4.       W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone będzie w formie indywidualnych konsultacji w siedzibie Związku Euroregion „Tatry”, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

 

 

Wszelkich informacji udziela :

Związek Euroregion „Tatry”

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

Tel. +48 18 266 99 81

www.pwt.euroregion-tatry.eu

pwt@euroregion-tatry.eu

 

 

** W przypadku akceptacji wniosku o przedłużenie realizacji projektu parasolowego przez Instytucję Zarządzającą Programem, termin zakończenia rzeczowej realizacji mikroprojektu może zostać przedłużony.

 

Ogłoszenia i wyniki naborów
Zobacz również
Zaproszenie na promocję publikacji pt: "Rodzinne zwyczaje i obrzędy mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark"
Gmina Miasto Nowy Targ serdecznie zaprasza na promocję publikacji pt: "Rodzinne zwyczaje i obrzędy mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark", która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. w Nowym Targu.
Uczestniczyliśmy w konferencji pt. "Turystyka obszaru transgranicznego - potencjał i zagrożenia"
11 stycznia 2022 r. wzięliśmy udział w konferencji pt. "Turystyka obszaru transgranicznego - potencjał i zagrożenia" organizowanej przez Gminę Kościelisko.
Ostatnie wydanie Newslettera Euroregionu "Tatry" za rok 2021!
Zapraszamy do przeglądnięcia ostatniego wydania Newslettera Euroregionu "Tatry" za rok 2021! To już trzeci numer poświęcony mikroprojektom z zakresu edukacji.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij