Ładowanie...

Ogłoszenia i wyniki naborów

 

Związek Euroregion „Tatry”

 we współpracy

 ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim

w dniu 03.04.2017 r. ogłasza nabór

 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Mikroprojekty o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza . Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronach internetowych

- Związku Euroregion „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/ogloszenia-i-wyniki-naborow

-Samorządowego Kraju Preszowskiego: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/vyzvy

 -Samorządowego Kraju Żylińskiego: http://www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy.html

 

Wysokość środków przeznaczonych na nabór:

 I oś priorytetowa – łącznie 2.500.000,00 EUR, w tym:

-  dla Związku  Euroregion „Tatry”: 1.486.530,36 EUR,

- dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 593.428,17 EUR,

-dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 420.041,47 EUR;

 

 

OBSZAR WSPARCIA REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW :

po stronie polskiej obejmuje:

  • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
  • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
  • podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.

Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru  wsparcia odpowiada  Związek Euroregion „Tatry".

Po stronie słowackiej obejmuje:

  • ·      Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad oraz Kraj Koszycki: Okres Spišská Nová Ves. Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia  odpowiada Samorządowy Kraj Preszowski;   
  • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš. Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru wsparcia  odpowiada Samorządowy Kraj Żyliński.

 

Typy mikroprojektów:

Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 140 000 EUR

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000 EUR

 

Poziom dofinansowania mikroprojektów:

Do 85% -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do 5% -  budżet państwa

Min. 10%  - wkład własny

Wnioski należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń  dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu do dnia 29.09.2017 r. do godziny 15:00-  decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku w biurze Związku Euroregion „Tatry” (polscy wnioskodawcy) albo w urzędzie właściwego terytorialnie samorządowego kraju w Preszowie lub w Żylinie (słowaccy wnioskodawcy).

Istotne informacje na temat zasad i kryteriów wsparcia projektów w ramach Programu  określają: Podręcznik beneficjenta oraz  Poradnik mikrobeneficjenta dostępne na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu

 

Wszelkich informacji udzielają :

 Związek Euroregion „Tatry”,

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
tel.+48  18 266 99 81,

 

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk

 

Žilinský samosprávny kraj

Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Komenského 48, 011 09 Žilina
tel: +421 41 50 32 147, 155, 303, 307, 340
www.regionzilina.sk libor.gaspierik@zilinskazupa.sk

Zobacz również
IV etap wyścigu Euroregion Tatry Tour
17 września w Kieżmarku na Słowacji odbędzie się IV etap wspólnego polsko-słowackiego wyścigu rowerowego Euroregion Tatry Tour.
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 03.04.2017 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Poniżej krótkie sprawozdanie z przeprowadzonych warsztatów przez Gminę Sucha Beskidzka w ramach mikroprojektu pt. "Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij