Ładowanie...

Ogłoszenia i wyniki naborów


 

Związek Euroregion „Tatry”

w dniu 15.06.2020 r. ogłasza

IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych

w ramach projektów parasolowych pt. Łączy nas natura i kultura oraz

pt. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Mikroprojekty indywidualne o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach dwóch osi priorytetowych:

  •  1 osi priorytetowej pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,
  •  3 osi priorytetowej pn. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się wnioskodawców oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie internetowej Związku Euroregion „Tatry” http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

 

Wysokość środków przeznaczonych na IV nabór*:

  I oś priorytetowa - 568.747,96  EUR

III oś priorytetowa - 154.566,76 EUR

 

* Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w czwartym naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych w ramach naborów.

 

Obszar wsparcia realizacji mikroprojektów :

po stronie polskiej obejmuje:

podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.

po stronie słowackiej obejmuje:

Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki).
Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.

W ramach IV naboru dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie mikroprojekty indywidualne

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000,00 EUR


Poziom dofinansowania mikroprojektów:

Do 85% -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do 5% -  budżet państwa

Min. 10%  - wkład własny

 

 

 

Termin, sposób i miejsce składania wniosków:

Wnioski wypełnione w języku polskim i słowackim należy złożyć w wersji elektronicznej przez Generator wniosków i rozliczeń dostępny na stronie www.e-interreg.eu oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, do siedziby Związku Euroregion „Tatry” najpóźniej do dnia 31.08.2020 r. do godziny 15:00. Decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku (2 egzemplarze wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku z wszystkimi obowiązującymi załącznikami) w biurze Związku Euroregion „Tatry”, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

 

Inne ważne informacje:

1.Zakończenie rzeczowe mikroprojektu nie może przekroczyć daty 31.12.2021 r.

2.      Możliwa jest realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, zgodnych z rozdziałem 5.5 Kwalifikowalne typy działań w mikroprojektach Poradnika mikrobeneficjenta. 

3.  Szczegółowe informacje  na temat zasad i kryteriów wsparcia mikroprojektów w ramach Programu określają Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik Mikrobeneficjenta dostępne na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu .

4.      Pakiet aplikacyjny znajduje się na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu .

5.      W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone będzie w formie indywidualnych konsultacji w siedzibie Związku Euroregion „Tatry”, po wcześniejszym ustaleniu terminu szkolenia.

 

 

Wszelkich informacji udziela :

Związek Euroregion „Tatry”

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

Tel. +48 18 266 99 81

www.pwt.euroregion-tatry.eu

pwt@euroregion-tatry.eu

 

 

Aktualizacja 06.07.2020 r.

Ogłoszenia i wyniki naborów
Zobacz również
Zniesienie limitu 30 tys. euro dla oszczędności poprzetargowych w "dużych projektach"
Komitet Monitorujący Program Interreg Polska-Słowacja zadecydował w dniu 03.08.2020 r. o wprowadzeniu kolejnych usprawnień ograniczających wpływ negatywnych skutków COVID-19 w ramach "dużych projektów".
Do końca IV naboru zostało 45 dni!
Czekamy na Wasze wnioski! Przypominamy, że IV nabór mikroprojektów w ramach obu naszych osi priorytetowych (ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz edukacja) Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 trwa tylko do końca sierpnia br.
Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego IV naboru
Informujemy, że Związek Euroregion „Tatry” organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego IV naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach projektów parasolowych pt. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Jednakże, w związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 szkolenie zostanie przeprowadzone w formie indywidualnych konsultacji.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij