Ładowanie...

Prywatne LO i Policealne Studium Zawodowe

W ramach trwającego trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1. osi priorytetowej, Prywatne LO i Policealne Studium Zawodowe w Nowym Targu poszukuje partnera słowackiego do realizacji mikroprojektu polegającego na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu kultury i tradycji pogranicza polsko - słowackiego oraz organizacji rywalizacji sportowo – rekreacyjnej. 
Szczegóły oferty znajdują się poniżej. 
pdf
formularz-oferty (1)
Rozmiar 0.47 MB
Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij