Ładowanie...

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie poszukuje partnera polskiego do realizacji mikroprojektu indywidualnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego pogranicza.
W ramach projektu odrestaurowany zostanie zabytkowy obiekt w Spiskiej Kapitule, który następnie przeznaczony zostanie na  muzeum.
Mikroprojekt nie zakłada udziału finansowego partnera polskiego. Do zadań partnera polskiego należeć będzie uczestnictwo w uroczystym otwarciu Muzeum oraz wydarzeniu Spiskie Jeruzalem 2022. 
 
Termin realizacji mkroprojektu: luty - czerwiec 2022 r. 
 
Osobą do kontaktu ze strony słowackiej parafii jest: Mgr. Peter Matis, 0911 044033, projekty.kapitula@gmail.com
Szczegóły oferty wspólpracy znajdują się w załączeniu.
 
 
Prosimy o pilny kontakt, ponieważ termin na składanie wniosku o dofinansowanie upływa w dniu 31.01.2022 r.
 
 
 
 
Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij