Ładowanie...

Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark

PARTNER WIODĄCY: Gmina Miasto Nowy Targ

PARTNER SŁOWACKI:  Mesto Kežmarok 

TYP MIKROPROJEKTU: wspólny

OKRES REALIZACJI: 02-2017 – 05-2018

WARTOŚĆ PROJEKTU: 91 758,00 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 77 994,30 EURMikroprojekt wspólny pt. „Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark”, to kolejny z mikroprojektów wpisujących się bezpośrednio w budowę markowego produktu turystycznego pogranicza i Euroregionu „Tatry”, jakim jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr.


Dla Nowego Targu i Kieżmarku, które posiadają już rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych w ramach Szlaku wokół Tatr impulsem do realizacji kolejnych wspólnych rowerowych działań był brak odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej na Szlaku, która dodatkowo zachęcałaby do korzystania z niego.GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Wykonanie i montaż małej architektury


Zaplanowane przez partnerów działania o charakterze inwestycyjnym obejmowały wykonanie i montaż małej architektury.

Dzięki tym działaniom w roku 2017 na terenie Miasta Nowy Targ pojawiło się 10 nowych ławostołów i 20 ławek. Obok nich postawiono kosze na śmieci. Ponadto w najbardziej uczęszczanych przez użytkowników miejscach na Szlaku wokół Tatr zamontowano 4 samoobsługowe stacje naprawcze dla rowerów wyposażone w pompkę, zestaw kluczy, kompresor.


Z kolei partner słowacki wybudował w Kieżmarku nową altanę i zrekonstruował 3 stare altanki. Przygotował także na trasie Szlaku wokół Tatr takie atrakcje dla użytkowników jak: mały plac zabaw, piramidę linową, czy tor pump truck. Wyremontował również nawierzchnię na jednym z odcinków ścieżki.


     

Fot.archiwum Gminy Miasto Nowy Targ


Zorganizowanie rajdu rowerowego


Częścią mikroprojektu były również dwa polsko-słowackie rajdy rowerowe po ścieżkach, uzupełnionego o nową, atrakcyjną małą infrastrukturę Szlaku wokół Tatr, które zorganizowane zostały w Nowym Targu i w Kieżmarku.


W Nowym Targu rajd krajoznawczo - poznawczy odbył się w dniu 21 maja 2018 r.Blisko 200 uczestników rajdu - uczniów ze szkół podstawowych z Nowego Targu i Kieżmarku przejechało 15 km pętlę rowerową po transgranicznym Szlaku wokół Tatr.


Na mecie rajdu przygotowany został poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz atrakcje dla najmłodszych. Dzieci i młodzież z Polski i ze Słowacji przez kilka godzin bawili się na świeżym powietrzu podczas różnych animacji sportowych i plastycznych.


     

Fot. archiwum Gminy Miasto Nowy Targ


Wszystkie te działania przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności rowerowego Historyczno-kulturowo - przyrodniczego Szlaku wokół Tatr.


Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.

Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij