Ładowanie...

Rozwój twórczych zainteresowań, szansą na wzrost edukacji kulturalno-przyrodniczej pogranicza polsko-słowackiego

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD

PARTNER SŁOWACKI: Novy domov, Občianske združenie               

TYP MIKROPROJEKTU: indywidualny

OKRES REALIZACJI: 05-2017 – 01-2018

WARTOŚĆ PROJEKTU: 49 286,10 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 35 200,13 EUR


 

Projekt, w ramach którego w centrum zainteresowań znalazły się dzieci i młodzież z tych miejscowości pogranicza, które oddalone są od dużych centrów i mają utrudniony dostęp do szerokiej oferty kulturalnej zrealizowany został przez Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD i Občianske združenie Novy domov. To już kolejna wspólna inicjatywa tych partnerów.


Zrealizowane przez partnerów działania obejmowały szeroki wachlarz różnorodnych, tematycznych działań skupionych na kulturze, ekologii, wsparciu grup marginalizowanych oraz integracji uczestników projektu na polu realizacji własnych zainteresowań, doskonalenia umiejętności, zdobywania wiedzy.


GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Cykl 8 transgranicznych przeglądów „Poszukiwacze Artystycznych Pereł”


Preludium do realizacji właściwych działań projektowych był cykl 8 transgranicznych przeglądów „Poszukiwacze Artystycznych Pereł” zorganizowany m.in. w Słopnicach, Podegrodziu, Łopusznej, Moszczenicy, Bardejovie, Spišskiej Starej Vsi. Działanie to pozwoliło na dokładną analizę potrzeb uczestników, a w efekcie jego realizacji wybrano blisko 500 osób do pracy warsztatowej w ramach kolejnych zadań.Cykl transgranicznych przeglądów „Poszukiwacze artystycznych Pereł”,  fot. archiwum SMŚ AKORD


Cykl twórczych spotkań warsztatowych


Cykl twórczych spotkań warsztatowych zorganizowanych w ramach projektu obejmował:

-blisko 600 godzin warsztatów wokalno – instrumentalno – historyczno - aktorskich,

-kilkaset godzin warsztatów profilaktyczno-filmowo-interpersonalnych w tym warsztaty pn. NIEPEŁNOSPRAWNY-ZNACZY WSPANIAŁY,

-ponad 400 godzin warsztatów chóralno - tanecznych oraz ekologicznych.Cykl warsztatów twórczych , fot. archiwum SMŚ AKORD


 

Udział w warsztatach nie tylko zainspirował uczestników sztuką pogranicza, ale przede wszystkim ukierunkował na rozwijanie swoich potrzeb artystycznych bez względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, czy status materialny.


Cykl 16 koncertów galowych


Zwieńczeniem warsztatów był cykl 16 koncertów galowych, na pograniczu polsko-słowackim które pozwoliły uczestnikom projektu w praktyce wykorzystać nabyte umiejętności artystyczne i interpersonalne. Co więcej koncerty te stanowiły interaktywne muzyczne show, angażujące publiczność i umożliwiające kontakt z artystami pogranicza polsko- słowackiego o międzynarodowej renomie.Cykl koncertów galowych, fot. archiwum SMŚ AKORD


 

Jak podkreślają partnerzy projektu, mikroprojekt ten stanowił krok milowy na drodze do kolejnych inicjatyw i dalszej współpracy partnerów polegającej na organizacji Transgranicznego Festiwalu Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie.


Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.


 

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij