Ładowanie...

Rozwój twórczych zainteresowań, szansą na wzrost edukacji kulturalno-przyrodniczej pogranicza polsko-słowackiego

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD

PARTNER SŁOWACKI: Novy domov, Občianske združenie               

TYP MIKROPROJEKTU: indywidualny

OKRES REALIZACJI: 05-2017 – 01-2018

WARTOŚĆ PROJEKTU: 49 286,10 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 35 200,13 EUR


 

Projekt, w ramach którego w centrum zainteresowań znalazły się dzieci i młodzież z tych miejscowości pogranicza, które oddalone są od dużych centrów i mają utrudniony dostęp do szerokiej oferty kulturalnej zrealizowany został przez Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD i Občianske združenie Novy domov. To już kolejna wspólna inicjatywa tych partnerów.


Zrealizowane przez partnerów działania obejmowały szeroki wachlarz różnorodnych, tematycznych działań skupionych na kulturze, ekologii, wsparciu grup marginalizowanych oraz integracji uczestników projektu na polu realizacji własnych zainteresowań, doskonalenia umiejętności, zdobywania wiedzy.


GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Cykl 8 transgranicznych przeglądów „Poszukiwacze Artystycznych Pereł”


Preludium do realizacji właściwych działań projektowych był cykl 8 transgranicznych przeglądów „Poszukiwacze Artystycznych Pereł” zorganizowany m.in. w Słopnicach, Podegrodziu, Łopusznej, Moszczenicy, Bardejovie, Spišskiej Starej Vsi. Działanie to pozwoliło na dokładną analizę potrzeb uczestników, a w efekcie jego realizacji wybrano blisko 500 osób do pracy warsztatowej w ramach kolejnych zadań.Cykl transgranicznych przeglądów „Poszukiwacze artystycznych Pereł”,  fot. archiwum SMŚ AKORD


Cykl twórczych spotkań warsztatowych


Cykl twórczych spotkań warsztatowych zorganizowanych w ramach projektu obejmował:

-blisko 600 godzin warsztatów wokalno – instrumentalno – historyczno - aktorskich,

-kilkaset godzin warsztatów profilaktyczno-filmowo-interpersonalnych w tym warsztaty pn. NIEPEŁNOSPRAWNY-ZNACZY WSPANIAŁY,

-ponad 400 godzin warsztatów chóralno - tanecznych oraz ekologicznych.Cykl warsztatów twórczych , fot. archiwum SMŚ AKORD


 

Udział w warsztatach nie tylko zainspirował uczestników sztuką pogranicza, ale przede wszystkim ukierunkował na rozwijanie swoich potrzeb artystycznych bez względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, czy status materialny.


Cykl 16 koncertów galowych


Zwieńczeniem warsztatów był cykl 16 koncertów galowych, na pograniczu polsko-słowackim które pozwoliły uczestnikom projektu w praktyce wykorzystać nabyte umiejętności artystyczne i interpersonalne. Co więcej koncerty te stanowiły interaktywne muzyczne show, angażujące publiczność i umożliwiające kontakt z artystami pogranicza polsko- słowackiego o międzynarodowej renomie.Cykl koncertów galowych, fot. archiwum SMŚ AKORD


 

Jak podkreślają partnerzy projektu, mikroprojekt ten stanowił krok milowy na drodze do kolejnych inicjatyw i dalszej współpracy partnerów polegającej na organizacji Transgranicznego Festiwalu Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie.


Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.


 

Zobacz również
Muzea otwarte - rękodzieło, rzemiosło w skansenie i Internecie-zapraszamy do lektury ostatniego wpisu na blogu EUWT TATRY!
O nowej odsłonie tradycyjnych muzeów przeczytacie w ostatnim wpisie na blogu EUWT TATRY o współpracy transgranicznej. Dziękujemy, że byliście z nami w trakcie tej szesnastoodcinkowej podróży przez pogranicze polsko-słowackie!
O szansach dla pogranicza polsko-słowackiego w dobie nowej perspektywy finansowej na  XXVII Kongresie Związku Euroregion "Tatry"
Uczestnicy XXVII Kongresu Związku Euroregion "Tatry", który obradował w dniu 28.04.2021 r. w Nowym Targu oraz w formie on-line dyskutowali m.in. na temat szans, jakie dla pogranicza polsko-słowackiego może przynieść perspektywa finansowa 2021-2027.
Polsko - słowackie Święto Konia
W ostatnich latach Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zrealizowało kilka filmów o ginących tradycyjnych rzemiosłach. Jeden z nich pokazuje jak buduje się instrumenty pasterskie. Drugi dotyczy budowy dud podhalańskich. Tym razem powstał film mający za zadanie pokazać i przypomnieć ginący zawód jaki wiąże się z podkuwaniem koni. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij