Ładowanie...

30 rokov Interreg v objektíve – súťaž pre prijímateľov

30 rokov Interreg v objektíve – súťaž pre prijímateľov
Pozor! Vážení prijímatelia, STS predlžuje termín na prihlásenie sa do fotografickej súťaže do 15. júla 2020!

Projekty realizované v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko dosiahli, príp. ešte len dosiahnú, úspechy v troch oblastiach: doprava, vzdelávanie a prírodné a kultúrne dedičstvo. V súlade s citátom „Jedna fotografia je viac ako tisíc slov" veríme, že to, čo je vo Vašom projekte najdôležitejšie, sa dá zachytiť objektívom!

Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko v spolupráci s Euroregiónom Tatry, Euroregiónom Beskydy a Karpatským euroregiónom, Vás pozýva k účasti na fotografickej súťaži pre prijímateľov programu s  cieľom ukázať Vaše zrealizované aktivity a výsledky poľsko-slovenskej spolupráce. Cieľom je zachytiť podstatu projektu pomocou obrazu.

 
 

Účasť

Na súťaži sa môže zúčastniť každá inštitúcia, ktorá realizuje štandardný projekt alebo mikroprojekt, financovaný z programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Všetky fotografie je potrebné zaslať pomocou súťažného formulára. Každý partner môže zaslať maximálne 3 fotografie, bez ohľadu na počet realizovaných projektov.

Zúčastniť sa môže každá fotografia predstavujúca projekt alebo mikroprojekt financovaný z nášho programu. Fotografia musí zobrazovať tému a/alebo úspech dosiahnutý v rámci projektu vrátane, napríklad spoločných aktivít, objektov, podujatí. Treba sa však vyhýbať inscenovaným fotografiám, ktoré zobrazujú ľudí.

 
 

Termín zasielania prác - 15. júla 2020. 

 
 

Technická charakteristika fotografií

Hodnotiť sa budú estetická kvalita a kreativita fotografie. 

Všetky fotografie je potrebné zaslať pomocou formulára fotografickej súťaže.

Fotografie sa musia zasielať v najvyššej dostupnej kvalite (minimálne 3600 x 5400 pixlov, aby bolo možné vytlačiť fotografie vo veľkom formáte s  dostatočnou kvalitou)

 
 

Hlasovanie

Skôr, ako budú prijaté, všetky fotografie budú posúdené z hľadiska súladu s  pravidlami súťaže. Fotografie budú uverejnené pre širokú verejnosť v  galérii na Facebooku (@ProgramPLSK). Na Facebooku sa uskutoční hlasovanie verejnosti, ktoré v 50 % rozhodne o výsledkoch súťaže. 

Urážlivé, hanlivé, nevhodné fotografie, zobrazujúce nepotrebné osobné údaje, príp. reklama na výrobok budú zamietnuté. Uistite sa, že vlastníte autorské práva na fotografiu, a taktiež, že sú v súlade s novým všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR).

 
 

Výberový proces

Po spočítaní hlasov na Facebooku a hlasov poroty bude ocenených 30 fotografií. Autori troch najlepších fotografií budú odmenení počas jedného z podujatí programu. Podrobnosti budú onedlho uverejnené na stránke.

 
 

Viac informácií

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa fotografickej súťaže kontaktujte na adrese agierat@plsk.eu.

 

Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij